name head 1
Facebook Email

Pojištění

Hasičská vzájemná pojišťovna - pojištění od 18 let / 27.07.2016 10.20


V přílohach je smlouva a oermulář na oznámení úrazu pro členy od 18 let.


Pdf Dodatek k pojistné smlouvě HVP Pdf Všeobecné pojistné podmínky Pdf Doplňkové pojistné podmínky Pdf Postup pro hlášení pojistné události Pdf Hodnocení trvalých následků Pdf Pojistná smlouva HVP 2013 Word Oznámení pojistné události HVP

Rozhodčí požárního sportu


Vvhlášení odborné přípravy k získání kvalifikačního stupně rozhodčí požá…

Zápis ze schůze OORM 13. 2. 2018


Zápis ze schůze OORM 13. 2. 2018