name head 1
Facebook Email

Články

Zpráva OORV 2015 / 20.03.2016 19.17


Zpráva okresní odborné rady represe za rok 2015.


Pdf Zpráva OORV 2015

Rozhodčí požárního sportu


Vvhlášení odborné přípravy k získání kvalifikačního stupně rozhodčí požá…

Zápis ze schůze OORM 13. 2. 2018


Zápis ze schůze OORM 13. 2. 2018