name head 1
Facebook Email

Články

Junior Univerzita / 10.10.2017 19.49


Dobrý den,

přeposílám materiály k Junior univerzitě 2018 a prosím o prostudování a jejich distribuci případným zájemcům do OORM a SDH.

 

Celková kapacita JU je 30 dětí z MSK, tzn. že každý okres má možnost vyslat 5 dětí. V případě, že některý okres nenaplní poskytnutou kapacitu, můžeme doplnit z ostatních okresů.

 

Řádně vyplněné a potvrzené přihlášky posílejte na Kancelář KSH MSK emailem nebo poštou nejpozději do 30. listopadu 2017.

 

Ladislav Čabla

Kancelář KSH MSK

tel: 604 539 487


Pdf Nabídka studia J-uni 2018 Pdf Studijní řád J-uni Word Přihláška J-uni 2018

Zkoušky odborek mládých hasičů


Dne 16.2. 2018 v 9:00 hod. se bude konat v Opavě - Kylešovicích zkoušky odznaku odborností pro mladé haciče z…

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.


Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.