name head 1
Facebook Email

Články

Dokumenty pro velitele / 01.03.2016 16.01


Zasílám vám zásadní informace ve vztahu k činnosti jednotek SDH obcí a měst. V jednotlivých odkazech naleznete podstatné dokumenty potřebné pro činnost velitelů dobrovolných jednotek PO. Předejte prosím tuto informaci do nižších článků ve své dikci. Samozřejmě, že mnoho jednotek používá již online verze, nicméně je ještě mnoho jednotek kde se zprávy zpracovávají písemně. Členy odborných rad represe žádám o zařazení těchto dokumentů do seminářů okrskových velitelů a do odborné přípravy velitelů v rámci součinnosti s HZS ČR při kurzech V8. Věnujte prosím zvýšenou pozornost novým typovým činnostem v dokumentech!

http://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby-v-jsdho.asp

(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ - formulář ve formátu Word


(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ - formulář ve formátu PDF


NÁVOD k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ - PDF

Příjemný den

Bc. Robert Kučera – vedoucí ÚORR SH ČMS

 


Rozhodčí požárního sportu


Přihláška k odborné přípravě k získání kvalifikace Rozhodčí požárního sportu.

Uzlovací štafeta


Pozvánka do Neplachovic na uzlovací štafetu, která se bude konat 9. 3. 2019