name head 1
Facebook Email

Články

Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče / 23.09.2017 12.26


Vážené paní starostky, vážení páni starostové!


Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení: Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihl& aacute;šku) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro zúčastněné osoby, i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v ÚHŠ a CHH.


Za spolupráci velmi děkuje
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS


Pdf Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) 2018 – 2020 Word Příhlaška UDH

Rozhodčí požárního sportu


Přihláška k odborné přípravě k získání kvalifikace Rozhodčí požárního sportu.

Uzlovací štafeta


Pozvánka do Neplachovic na uzlovací štafetu, která se bude konat 9. 3. 2019