name head 1
Facebook Email

Od 26.2.2018 do 2.3.2018 bude kancelář uzavřena zdůvodů čerpání dovolené.

Články

Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče / 23.09.2017 12.26


Vážené paní starostky, vážení páni starostové!


Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení: Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihl& aacute;šku) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro zúčastněné osoby, i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v ÚHŠ a CHH.


Za spolupráci velmi děkuje
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS


Pdf Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) 2018 – 2020 Word Příhlaška UDH

Nová pravidla požárního sportu


Byl vydan pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 16.2.2018, kterým se vydá…

Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018


Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018