name head 1
Facebook Email

Články

Zájezd ZH okresu Opava v roce 2016 / 06.06.2016 10.18


V úterý 17. května 2016 se opět uskutečnil zájezd ZH okresu Opava, který metodicky připravil ZH br. Vojtěch Seidler. Putování zasloužilých hasičů směroval nejen za poznáním současné hasičské techniky ale i naší historie. Putování začalo v Opavě a vedlo do Ostravy - Zábřehu na Centrální stanici HZS MSK. Zde se účastníci zájezdu za doprovodu výborného průvodce zúčastnili exkurze, při níž se seznámili s vrtulníky lékařské záchranné služby, s hasičskou technikou, kterou má stanice k dispozici a také s organizací hasičské služby. Zdejší návštěva byla zakončena společným fotografováním.

Pokračování cesty směrovalo účastníky zájezdu do Kozlovic, kde v restauraci Valašského pivovaru byl pro ně připraven chutný oběd. Před ním si však mohli prohlédnout muzeum staré školy a malou sbírku hospodářského nářadí a strojů bývalého fojtství. 

Další putování ZH vedlo do Kopřivnice k návštěvě Technického muzea Tatra, které návštěvníkům nabídlo velkolepou prezentaci nejucelenější sbírky věnované kopřivnické vozovce, později proslavené jako automobilka Tatra, a prohlídce města. Za pozornost stála i návštěva expozice Emila a Dany Zátopkových, která byla rovněž v objektu technického muzea. Někteří navštívili také Lašské muzeum v Šustalově vile, jehož jedna expozice je věnována dříve významné místní továrně na hliněné zboží (kachle, kachlová kamna, kopřivnická majolika) a druhá kopřivnickým rodákům, zejména malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi.

Poté již autobus odvážel „cestovatelé“ do Bravantic, kde na ně ve stylově zařízeném Motobaru u Hanky čekala večeře, jenž umožnila doplnění potřebné energie pro cestu domů.

Ta již byla provázena jen hodnocením společně prožitých zážitků a úvahou o trase a náplní zájezdu ZH v příštím roce.   


Word Zájezd ZH okresu Opava v roce 2016

Slezský pohár 2019 - 2020


III. ročník Slezského poháru 2019 - 2020

zahájení ročníku 2019 – 2020 ve hře Plamen


Pozvání, OORM při OSH Opava zve všechny vedoucí kolektivů Mladých hasičů okresu Opava na zahájení…