name head 1
Facebook Email

Od 26.2.2018 do 2.3.2018 bude kancelář uzavřena zdůvodů čerpání dovolené.

Články

Zájezd ZH okresu Opava v roce 2016 / 06.06.2016 10.18


V úterý 17. května 2016 se opět uskutečnil zájezd ZH okresu Opava, který metodicky připravil ZH br. Vojtěch Seidler. Putování zasloužilých hasičů směroval nejen za poznáním současné hasičské techniky ale i naší historie. Putování začalo v Opavě a vedlo do Ostravy - Zábřehu na Centrální stanici HZS MSK. Zde se účastníci zájezdu za doprovodu výborného průvodce zúčastnili exkurze, při níž se seznámili s vrtulníky lékařské záchranné služby, s hasičskou technikou, kterou má stanice k dispozici a také s organizací hasičské služby. Zdejší návštěva byla zakončena společným fotografováním.

Pokračování cesty směrovalo účastníky zájezdu do Kozlovic, kde v restauraci Valašského pivovaru byl pro ně připraven chutný oběd. Před ním si však mohli prohlédnout muzeum staré školy a malou sbírku hospodářského nářadí a strojů bývalého fojtství. 

Další putování ZH vedlo do Kopřivnice k návštěvě Technického muzea Tatra, které návštěvníkům nabídlo velkolepou prezentaci nejucelenější sbírky věnované kopřivnické vozovce, později proslavené jako automobilka Tatra, a prohlídce města. Za pozornost stála i návštěva expozice Emila a Dany Zátopkových, která byla rovněž v objektu technického muzea. Někteří navštívili také Lašské muzeum v Šustalově vile, jehož jedna expozice je věnována dříve významné místní továrně na hliněné zboží (kachle, kachlová kamna, kopřivnická majolika) a druhá kopřivnickým rodákům, zejména malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi.

Poté již autobus odvážel „cestovatelé“ do Bravantic, kde na ně ve stylově zařízeném Motobaru u Hanky čekala večeře, jenž umožnila doplnění potřebné energie pro cestu domů.

Ta již byla provázena jen hodnocením společně prožitých zážitků a úvahou o trase a náplní zájezdu ZH v příštím roce.   


Word Zájezd ZH okresu Opava v roce 2016

Nová pravidla požárního sportu


Byl vydan pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 16.2.2018, kterým se vydá…

Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018


Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018