name head 1
Facebook Email

Kanceláře OSH Opava bude od pondělí 15. 4. 2019 až do čtvrtku 18. 4. 2019 uzavřena z důvodu čerpání dovolené, v případě nutnosti volejte tel. 727 882 910 nebo tel.730 547 914

Vyznamenání

Medaile KSH MSK / 27.01.2016 21.35


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK.
  • Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH MSK.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH, KSH ji uděluje výkonný výbor KSH MSK .
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV KSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v MSK.

 


Word Statut vyznamenání KSH MSK Pdf Statut vyznamenání KSH MSK

5. kolo opavské ligy mladých hasičů


5. kolo opavské ligy mladých hasičů se bude konat 27.4.2019 v Těškovicích

23. Svatofloriánské setkání


23. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava