name head 1
Facebook Email

Od 26.2.2018 do 2.3.2018 bude kancelář uzavřena zdůvodů čerpání dovolené.

Vyznamenání

Medaile KSH MSK / 27.01.2016 21.35


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK.
  • Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH MSK.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH, KSH ji uděluje výkonný výbor KSH MSK .
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV KSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v MSK.

 


Word Statut vyznamenání KSH MSK Pdf Statut vyznamenání KSH MSK

Nová pravidla požárního sportu


Byl vydan pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 16.2.2018, kterým se vydá…

Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018


Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018