name head 1
Facebook Email

Vyznamenání

Medaile OSH Opava / 27.01.2016 21.40


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu.
  • Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH), po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH opava.
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okrese Opava.

 


Word Statut vyznamenání OSH Opava Pdf Statut vyznamenání OSH Opava Word Návrh na udělení vyznamenání OSH Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH

Noční hlučinská hasičská liga 2018


Výsledky noční hlučinské hasičské ligy 2018 - 13. kolo - Vřesina

Výsledky Opavské ligy mládeže 2018/2019


Výsledky Opavské ligy mládeže 2018/2019 - 4. kolo MAlé Hoštice