name head 1
Facebook Email

Kanceláře OSH Opava bude ve dnech 27. 8. do 31. 8. 2018 uzavřena z důvodu čerpání dovolené, v případě nutnosti volejte tel.730547914

Vyznamenání

Medaile OSH Opava / 27.01.2016 21.40


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu.
  • Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH), po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH opava.
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okrese Opava.

 


Word Statut vyznamenání OSH Opava Pdf Statut vyznamenání OSH Opava Word Návrh na udělení vyznamenání OSH Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH

O putovní pohár SDH Branka u Opavy


O putovní pohár SDH Branka u Opavy

Hasičský víkend ve Štěpánkovicích


Hasičský víkend ve Štěpánkovicích