name head 1
Facebook Email

Vyznamenání

Medaile OSH Opava / 27.01.2016 21.40


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu.
  • Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH), po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH opava.
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okrese Opava.

 


Word Statut vyznamenání OSH Opava Pdf Statut vyznamenání OSH Opava Word Návrh na udělení vyznamenání OSH Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH

Výsledky ligy čtyř okrsků 2018 / 2019


Výsledky ligy čtyř okrsků 2018 / 2019 - 2. kolo - Vítkov

Zkoušky odborek mládých hasičů


Dne 16.2. 2018 v 9:00 hod. se bude konat v Opavě - Kylešovicích zkoušky odznaku odborností pro mladé haciče z…