name head 1
Facebook Email

Kanceláře OSH Opava bude od pondělí 15. 4. 2019 až do čtvrtku 18. 4. 2019 uzavřena z důvodu čerpání dovolené, v případě nutnosti volejte tel. 727 882 910 nebo tel.730 547 914

Vyznamenání

Medaile OSH Opava / 27.01.2016 21.40


  • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu.
  • Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let.
  • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava.
  • Na návrh SDH (okrsku, OSH), po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH opava.
  • Medaile se neuděluje opětovně.
  • Lze ji udělit in memoriam.
  • VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okrese Opava.

 


Word Statut vyznamenání OSH Opava Pdf Statut vyznamenání OSH Opava Word Návrh na udělení vyznamenání OSH Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH

5. kolo opavské ligy mladých hasičů


5. kolo opavské ligy mladých hasičů se bude konat 27.4.2019 v Těškovicích

23. Svatofloriánské setkání


23. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava