name head 1
Facebook Email

Od 26.2.2018 do 2.3.2018 bude kancelář uzavřena zdůvodů čerpání dovolené.

Vyznamenání

Statut vyznamenání - Návrh na vyznamenání / 06.02.2018 08.33


Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis a jeho příloh


Pdf Stejnokrojový předpis SH ČMS Pdf Statut vyznamenání Pdf Příloha č. 1 - Označení členů SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm Pdf Příloha č. 2 - Označení funkcionářů OSH – sutaška žlutá dvojitá modře protkaná, rozeta zlatavá, průměr 14 mm Pdf Příloha č. 3 - Označení funkcionářů KSH – sutaška žlutá dvojitá modře protkaná, proužek zlatavý 5 x 30 mm, rozeta zlatavá průměr 14 mm Pdf Příloha č. 4 - Označení funkcionářů SH ČMS – sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak (př. 9 obr.3), rozeta zlatavá průměr 14 mm Pdf Příloha č. 5 - Označení funkcionářů SH ČMS – sutaška žlutá splétaná, modře protkávaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 22 mm Pdf Příloha č. 6 - Umístění odznaků a označení na stejnokroji Pdf Příloha č. 7 - OZpůsob umístění rozlišovacích znaků na stejnokroji Pdf Příloha č. 8 - Označení odborností mladých hasičů Pdf Příloha č. 9 - Odznaky a knoflíky Pdf Příloha č. 10 - Umístění odznaků a označení na stejnokroji mladých hasičů Pdf Příloha č. 11 - Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů Word Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH a KSH Word návrh na vyznamenání za věrnost

Nová pravidla požárního sportu


Byl vydan pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 16.2.2018, kterým se vydá…

Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018


Zápis ze schůze OORR 12. 2. 2018