name head 1
Facebook Email

Vyznamenání

Obrazová příloha stejnokrojového předpisu SHČMS / 21.04.2018 10.00


Obrazová příloha stejnokrojového předpisu SHČMS 


Statut vyznamenání - Návrh na vyznamenání / 06.02.2018 08.33


Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis a jeho příloh


Jak nosit stužky k vyznamení. / 25.07.2017 13.37


Jak nosit stužky k vyznamení.


Dodatek sejnokrojového předpisu / 02.11.2016 22.01


Dodatek sejnokrojového předpisu č. 1 - říjen 2016


Medaile OSH Opava / 27.01.2016 21.40


Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu. Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let. Uděluje se jiným právním subjektům a ciz…


Medaile KSH MSK / 27.01.2016 21.35


Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK. Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH. Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslu…