Kancelář OSH Opava je do 11.7.2022 uzavřena.

Zápis z OORM Opava dne 28. 4. 2021 – online

Přítomní: Durlák, Cyrus, Národová, Křesťan, Dubový, Krayzel, Rádek, Otisková, Kamenár, Skladanová,

Omluven: Pretsch, Hilšer

Hosté: Černohorský

Program:

1) Obvodová kola

2) Okresní kolo

3) Krajské kolo

4) Slezský pohár – GlobusCup

5) Krajské TFA MH

6) pohárové soutěže a soutěže zařazené do lig

7) diskuze

ad 1) Okrsková a obvodová kola – Obvodová kola zrušena bez náhrady

ad 2) Okresní kolo – Okresní kola se na žádost vedoucích přesouvají o týden později na atletický stadion TJ SOKOL Opava – Hra Plamen na 29. 5. 2021 – disciplíny PÚ, ŠPD a Š 4x60m. Disciplíny CTIF byly na doporučení ústředí zrušeny. – Dorost na 30. 5. 2021 – disciplíny PÚ, 100m přes překážky, dvojboj. Disciplíny Š4x100m a Test PO byly na doporučení ústředí zrušeny. – Dojezd dle časového harmonogramu.

ad 3) Krajské kolo – 5. – 6. 6. 2021 na atletický stadion TJ SOKOL Opava – Zrušen ZPV pro mládež – Útoky přesunuty do Slávkova – Rozhodčí ubytování na UHŠ Jánské Koupele

ad 4) Slezský pohár – Úprava pravidel – minimální počet kol zařazených do seriálu jsou tři, jinak seriál nebude započítán. – GlobusCup – 30. 5. 2021 zrušen a bude se hledat náhradní termín

ad 5) Krajské TFA MH – Připravuje se krajský seriál TFA pro mladé hasiče, pravidla se připravují, – 0. ročník bude mít 4. kola – Další info viz. Příloha – Zájem o rozhodčí disciplíny mají Křesťan Martin a Kamenár Jakub

ad 6) Pohárové soutěže a soutěže zařazené do ligy – Pořádání soutěží je plně přenecháno v kompetencí sboru v závislosti na vládních nařizeních. – Vedoucí lig budou komunikovat se sbory ohledně konání soutěží zařazených do lig.

ad 7) Diskuze – Vypracován seznam oficiálních soutěží, které budou uznatelné do dotací můj klub – odeslán na ústředí – Pro všechny členy rady – navrhnout řešení zrušeného školení VM

Zapsal: Durlák Jan

Příští OORM Opava ????