name head 1
Facebook Email

Dokumenty

Dokumenty


Excel Zpráva o valné hromadě SDH Excel Registrační list sportovního oddílu na rok 2021 Excel Registrační list MH na rok 2021 Excel Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 Word Plán akcí 2021 OSH Opava Pdf Usnesení SD SDH 2020 Pdf USNESENÍ VLÁDY ČR K 30. ZÁŘÍ S ÚČINNOSTÍ OD 5. 10. 2020 Pdf OPATŘENÍ SH ČMS K 1. 10. 2020 Pdf Krajské sportovní hry seniorů hostila Ostrava-2020 Word Krajské sportovní hry seniorů hostila Ostrava-2020 - výsledky Pdf OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020 Pdf Ples 2020 Pdf Příručka mladého záchranáře Pdf Leták do škol Word Plán akcí 2020 OSH Opava Excel Registrační list mladých hasičů na rok 2020 Excel Registrační list sportovních oddílů na rok 2020 Word Informace pro jednotlivá SDH Word Předmluva ke směrnici sportovních oddílů Pdf Směrnice sportovních oddílů SH ČMS Excel Hlášení o činnosti 2019 Excel Příloha k registračnímu listu SDH Excel Zpráva VH SDH Word Zajištění valných hromad sborů a okrsků 2019 - 2020 Word Výpis s usnesení VH SDH Word Souhlas se zápisem SDH Word Návratka historická technika Word Návratka prapory Pdf Pozvánka na krajské setkání praporů Pdf Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH 2019 Pdf Dopis k přihláškam 2019 Pdf Český den proti rakovine 2019 - zakladni info Pdf CDPR 2019 - přihláška Excel CDPR 2018 - ucast SDH okresů Pdf Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči Pdf Plán hlavních akcí 2019 - aktualizace Pdf Parte Jan Maške Excel Hlášení o činnosti SDH 2018 Pdf Přihláška - mladý hasič Pdf Přihláška - hasič Pdf Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS Pdf Obrazová příloha stejnokrojového předpisu SHČMS Pdf Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči Word Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči Pdf Usnesení OSP SDH str. 3 Pdf Usnesení OSP SDH str. 2 Pdf Usnesení OSP SDH str. 1 Pdf Český den proti rakovině Pdf 22. Svatofloriánské setkání Word Pozvání na okresní shromáždění představitelů SDH Word Daruj krev Word Zpráva o průběhu VVH SDH Pdf PF 2018 Pdf Plán akcí 2018 OSH Opava Pdf Zabezpečení valných hromad Pdf Parte Josef Balarin Word Příhlaška UDH Pdf Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) 2018 – 2020 PowerPoint Prezentace centrální evidence Pdf Plán akcí 2017 OSH Opava - upravený Pdf STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pdf Uzavření družby PL OSP Gliwice-Brzezince Pdf Jak nosit stužky k vyznamení Pdf Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH Pdf Návrh na udělení vyznamenání OSH Word Návrh na udělení vyznamenání OSH Pdf Kurz pro starosty SDH Pdf Nabídka pro dobrovolné hasiče Pdf Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 Pdf Plán práce vedení, VV a SS OSH SH ČMS 2017 Pdf Dodatek sejnokrojového předpisu č. 1 Word Jízdní řád Word Pozvánka na školení hospodářů Pdf SDH Závada 3 Pdf SDH Závada 2 Pdf SDH Závada 1 Pdf SDH Lesní Albrechtice Pdf Smlouva s OSA Pdf Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH Pdf 21.Svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava Word Daruj krev 2016 Pdf Plán hlavnich akci v roce 2016 Word Výzva pro dobrovolníky Word Pozvánka na OSP SDH Word návrh na vyznamenání za věrnost Pdf Statut vyznamenání OSH Opava Pdf Statut vyznamenání KSH MSK Word Statut vyznamenání KSH MSK Word Statut vyznamenání OSH Opava Excel Formulář na WWW pro okrsky Excel Příloha k registračnímu listu Pdf Příloha č. 11 - Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů Pdf Příloha č. 10 - Umístění odznaků a označení na stejnokroji mladých hasičů Pdf Příloha č. 9 - Odznaky a knoflíky Pdf Příloha č. 8 - Označení odborností mladých hasičů Pdf Příloha č. 7 - OZpůsob umístění rozlišovacích znaků na stejnokroji Pdf Příloha č. 6 - Umístění odznaků a označení na stejnokroji Pdf Příloha č. 5 - Označení funkcionářů SH ČMS – sutaška žlutá splétaná, modře protkávaná, rozlišovací znak, rozeta zlatavá průměr 22 mm Pdf Příloha č. 4 - Označení funkcionářů SH ČMS – sutaška žlutá dvojitá, modře protkaná, rozlišovací znak (př. 9 obr.3), rozeta zlatavá průměr 14 mm Pdf Příloha č. 3 - Označení funkcionářů KSH – sutaška žlutá dvojitá modře protkaná, proužek zlatavý 5 x 30 mm, rozeta zlatavá průměr 14 mm Pdf Příloha č. 2 - Označení funkcionářů OSH – sutaška žlutá dvojitá modře protkaná, rozeta zlatavá, průměr 14 mm Pdf Příloha č. 1 - Označení členů SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm Pdf Statut vyznamenání Pdf Stejnokrojový předpis SH ČMS Excel Formulář na WWW Zip Informace HVP - Povinné ručení a jiné produkty Word Hlavní směry činnosti OSH Opava do roku 2020 Word Plán akcí 2015 Word Usnesení OS D SDH - 2015