Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Mladecká liga mladých hasičů

umístění celkem Družstvo 8.9. Sosnová 15.9. Sádek 22.9. Vávrovice 3.5 Otice 10.5. Jamnice
1 75 Sádek A 15 15 15 15 15
2 53 Služovice A 13 13 12 14 1
3 47 Služovice B 11 1 14 10 11
4 45 Litultovice 14 / 4 13 14
5 42 Sádek B 8 11 8 2 13
6 41 Chlebičov A 12 5 10 9 5
7 40 Uhlířov A / 12 13 6 9
8 36 Jamnice A 10 14 1 1 10
9 30 Vávrovice 1 10 9 4 6
9 30 Zlatníky A 7 7 2 11 3
11 21 Sosnová 9 / / 12 /
11 21 Březová 1 9 6 1 4
13 20 Otice 1 6 / 5 8
13 20 Jezdkovice 1 4 7 7 1
15 18 Hlavnice / 8 5 3 2
16 15 Uhlířov B / / / 8 7
17 12 Chlebičov B / / / / 12
18 11 Jamnice B / / 11 / /
19 4 Dolní Životice / 1 3 / /
20 2 Holasovice 1 / 1 / /
21 1 Neplachovice / / 1 / /
21 1 Oldřišov / / / 1 /
21 1 Zlatníky B / / / / 1
umístění celkem Družstvo 2.9. Sosnová 15.9. Sádek 22.9. Vávrovice 3.5 Otice 10.5. Jamnice
1 70 Jamnice 14 14 12 15 15
2 69 Služovice A 15 15 14 14 11
3 48 Sádek 13 1 15 5 14
4 46 Služovice B 6 13 9 9 9
4 46 Sosnová 12 6 13 10 5
6 44 Uhlířov / 8 11 12 13
7 43 Litultovice 8 / 10 13 12
8 38 Jezdkovice 9 9 6 8 6
9 36 Otice 7 7 5 7 10
10 33 Hlavnice A 1 11 8 6 7
10 33 Vávrovice 10 10 1 11 1
12 23 Holasovice 11 5 7 / /
13 21 Brumovice 1 12 / / 8
14 5 Hlavnice B 5 / / / /
 

PRAVIDLA ŽÁKOVSKÉ   LIGY Mladeckého okrsku

pro ročník 2023-2024

 

Schválené na schůzi vedoucích kolektivů 7.8.2023 v Sosnové,

přítomní zástupci – Sosnová, Jamnice, Sádek, Služovice, Otice, Dolní Životice, Holasovice, Litultovice, Jezdkovice, Brumovice, Březová.

 

Ligy Mladeckého okrsku se mohou účastnit pouze SDH z okresu Opava.

Soutěžní den v pátek (výjimečně jiný den), začátek soutěží v 16,30 (případně v 16 h)

Dvě kategorie – mladší žáci, starší žáci          

Disciplína – požární útok

Startovní pořadí družstev dle dojezdu, přihlášení se pořadateli, případně dle domluvy.

Sbory z Mladeckého okrsku mají automatické právo na účast v lize.

Požární útok se řídí těmito pravidly Ligy Mladeckého okrsku, co není určeno řídí se podle směrnice hry plamen.

Vymezení kategorií:

Mladší žáci – roky narození 2013, 2014, 2015, 2016 …

Starší žáci   – roky narození 2009, 2010, 2011, 2012 …

Viz pravidla Plamen dodatek 4. (Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů)

Pokud má SDH pouze starší žáky, může mít v družstvu libovolný počet mladších žáků, ale vždy startuje za starší žáky, a to i v případě, že pouze jeden žák v družstvu je věkově v kategorii starších žáků. Minimální počet členů v družstvu pro obě kategorie je 5 členů, maximální 7 členů. U mladších žáků strojník dospělý nebo starší žák.

V případě nedostatku soutěžících žáků         – si může SDH půjčit z jiného SDH, ale ne více

                                                                       než 2 žáky, při dodržení dané kategorie

  • si může SDH doplnit družstvo starších žáků, ze svého družstva mladších žáků, ne více než 2

                                                                       –  nelze doplnit družstvo mladších žáků

                                                                          z družstva starších

Pokud má SDH v jedné kategorii družstvo A a B, musí mít družstvo A kompletní (7 členů). Pouze v tomto případě smí toho dne startovat také družstvo B, do kterého si smí půjčit maximálně dva soutěžící ze svého družstva A.

Jeden soutěžící smí v jednom dni startovat maximálně dvakrát!!!

Všechny přesuny soutěžících z družstva do družstva (půjčování) se musí pro přehlednost uvést do Startovního průkazu kolektivu – předepsaná tabulka.

Vedoucí kolektivu je povinen mít u sebe na každé soutěži členské průkazky soutěžících žáků pro případnou kontrolu a být vhodně oblečen. Na každé soutěži odevzdá pořadateli vyplněnou tabulku se soupisem startujících (Startovní průkaz kolektivu) u všech soutěžících družstev svého SDH.

 

Ústroj – jednotná, dlouhý rukáv (zakryté lokty), dlouhé kalhoty, zákaz jakkoli zkrácených kalhot, kalhoty musí zakrývat kotníky. Před útokem vždy tričko zastrčené do kalhot, nesmí být jakkoli vlající oděv.

Přilba – vždy musí být na hlavě před i po dokončení útoku, pokud spadne během útoku, je soutěžící povinen okamžitě přilbu nasadit a potom pokračovat v útoku. Přilby schválené pro požární sport nebo cyklopřilby.

Obuv – zákaz používání kopaček, jinak libovolná uzavřená. Jsou povoleny tretry – starší žáci.

Závodní trať

Délka 40 m, k terčům 45 m

Náběhová čára dle místních možností, maximálně 10 m.

Terč sklopný, konstrukce dle směrnic požárního sportu – 5 cm otvor uprostřed čtverce 50x50cm.

 

Požární útok

Přípravu základny před útokem smí pomáhat nachystat libovolný počet dospělých (v rozumné normě), musí však být provedena dle směrnice hry Plamen.

Předčasné starty sleduje startér. První předčasný start se opakuje. Druhý předčasný start je diskvalifikace. Čas na přípravu základny 5 minut.

Zákaz „nalévání – nabírání“ vody a vytlačení vody otáčkami. Vždy použít sání, platí zásada – nejprve sací páka nadoraz, přidání plynu až po ponoření sacího koše do vody. Sací páka se smí přepínat nejdříve v momentě, kdy voda v hadici B zjevně překročila hranici základny.

Stroj jednotný. Zavodnění čerpadla do 60 s po startu. Při poruše stroje nezaviněné strojníkem oprava nebo výměna stroje a opakovaný pokus. U mladších žáků pozici strojníka obsadí dospělý nebo starší žák.

Koš našroubován před ponořením do vody, i po vynoření.

Přešlap nástřikové čáry nohou, kolenem při sestřikování terčů – diskvalifikace, pouze proudnice může přečnívat přes čáru. Pokud soutěžící přeběhne nástřikovou čáru, může se vrátit zpět za čáru, pokud již nedochází k samotnému sestřiku.

Zákaz odstřikování vody ventilem na stroji v průběhu sání. Ventil směrem ke strojníkovi trvale uzavřený. Ventil ve směru útoku trvale otevřený, a to i po dobu mezi jednotlivými útoky, tedy při úklidu a přípravě základny, aby nedošlo k zapomenutí otevření před dalším požárním útokem.

Během útoku se nebude doplňovat voda do kádě z vnějších zdrojů. (Ani z přetlakového ventilu!!!)

Měření požárního útoku:

Použití elektronické časomíry. Po skončení útoku si vedoucí daného kolektivu nebo jeho zástupce zkontroluje dosažený čas, teprve potom bude čas vynulován. Vždy bude každý útok měřen i ruční časomírou (alespoň dvoje stopky). V případě poruchy elektronické časomíry během požárního útoku bude po opravě časomíry útok opakován. V případě poruchy časomíry, kterou nelze opravit, bude útok dokončen a zapíše se čas změřený ručně, stopkami a soutěž bude dokončena a hodnocena celá ručním měřením. Pokud se nerozběhne časomíra ihned po startu – opakovaný start.

 

Hlavní rozhodčí, čárový rozhodčí

Před soutěží zkontroluje trať, časomíru, zapisovatele.

V případě potřeby přeruší soutěž a svolá poradu vedoucích kolektivů.

Za sprostá slova nebo vulgární chování či projevy může celé soutěžní družstvo okamžitě diskvalifikovat, týká se i vedoucího družstva a všech osob daného sboru.  Takto mohou být trestáni pouze tehdy, nachází-li se na startovní čáře, závodní trati, přípravné ploše (základna, nástřiková čára, prostor ohraničený pořadatelem).

Hlídá čas potřebný k přípravě základny před útokem, a to do 5 minut.

Kontroluje správnost provedení požárního útoku a okamžik přepnutí sání.

Čároví rozhodčí.

Kontroluje přešlap nástřikové čáry a měří čas ručními stopkami.

Hlavní rozhodčí  – Petr Balhar

                            -Vladimír Rádek

                            – Vojtěch Rádek

                            – Petr Wirkotsch

                            – Martin Křesťan

 

Pořadatel soutěže.

Po ukončení soutěže provede nástup všech družstev, který je povinný pro všechny účastníky soutěže (stačí alespoň zástupce z řad soutěžících). Předčasný odjezd možný pouze po řádné omluvě pořádajícímu sboru. Následně soutěž vyhodnotí.

V den soutěže může soutěž zrušit pro nevyhovující počasí nebo povrch tratě. Toto rozhodnutí předá ostatním vedoucím a rozhodčím, nejpozději dvě hodiny před soutěží. Pokud soutěž takto zruší, nebude se soutěž opakovat v náhradním termínu.

Zajistí ceny pro první tři místa ve dvou kategoriích, označené štítky.

Zajistí jednu osobu znalou pravidel žákovské Ligy Mladeckého okrsku, která bude po celou dobu konání soutěže k ruce rozhodčímu, pomocného (čárového) rozhodčího, elektronickou časomíru, přetlakový ventil, zdravotníka, zajistí bezpečnost místa závodu, technickou četu (zajištění na vylívání vody z hadic zpět do kádě) pro urychlení průběhu soutěže.

Zajistí „Záznam o úrazu“, aby byl v případě potřeby k ihned dispozici.

Ihned po ukončení soutěže zajistí vyplnění tabulky s výsledky soutěže (dle přiloženého vzoru) a předá vedoucímu ligy.

Zajistí náhradní motorovou stříkačku pro případ poruchy.

Systém bodování – za účast na soutěži automaticky 1 bod, dále takto:

                            – 1.místo    14    + 1 za účast = 15 bodů

                            –  2.místo    13   + 1 za účast = 14 bodů

                           –  3.místo     12    + 1 za účast = 13 bodů

                           –  4.místo     11    + 1 za účast = 12 bodů

                           –  5.místo     10    + 1 za účast = 11 bodů

                          –   6.místo      9    + 1  za účast = 10 bodů

                          –   7.místo      8    + 1  za účast =  9 bodů        

                          –   8.místo      7    + 1  za účast =  8 body    

                           –   9.místo      6    + 1  za účast =  7 body atd.

 

Body za pořadí získá pouze dokončený útok. Za nedokončený nebo diskvalifikaci 0 bodů. Družstvo takto ze soutěže odjíždí pouze s jedním bodem za účast.

Pokud jsou časy u dvou družstev shodné, má lepší umístění to družstvo, které dosáhne lepšího času prvního sestřiku.

Za zapisování výsledků soutěže a jeho průběh zodpovídá pořadatel soutěže zapisovat oba časy. Po ukončení odevzdá tabulku s výslednými časy a pořadím vedoucímu ligy. Ten zajistí (sám nebo prostřednictvím určené osoby) evidenci zápisů a zpracování průběžného a celkového pořadí. V případě nepřítomnosti si za sebe najde náhradu.

Putovní pohár získá do trvalého vlastnictví ten SDH, který jej vyhraje 3 roky po sobě, nebo 5x nezávisle. Ten SDH, který získá putovní pohár natrvalo, pořídí na své náklady nový.

Kdo se zúčastní soutěže a sám nepořádá soutěž, zaplatí startovné 100 Kč za každé startující družstvo. Stvrzenku o zaplacení startovného vydá za okrsek Mladecko vedoucí ligy prostřednictvím osoby určené pořadatelem na jednotlivých soutěžích. Tyto finance slouží pro zakoupení medailí pro první tři družstva v obou kategoriích v celkovém umístění, předání po posledním kole ligy. Zbytek se rozdělí všem pořádajícím SDH (určeno na náklady s tím spojené) oproti výdajovému dokladu.

Doporučeno do finále na okres (O pohár starosty OSH) postupuje v dané kategorii sbor s jedním družstvem.

 

Zapsala Pavla Nyilfová, SDH Sosnová 8/2023

Kalendář ligy 2023/2024 ke stažení:

Kalendář ligy 2023/2024 ke stažení:

Výsledková tabulka ligy 2022/2023 ke stažení:

Výsledková tabulka ligy ke stažení: