Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Slezský pohár

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a Okresní sdružení hasičů OPAVA
Vyhlašuje VIII. ročník seriálu soutěží mladých hasičů
SLEZSKÝ POHÁR 2024 – SP 2024
V BĚHU NA 60 METRŮS PŘEKÁŽKAMI

Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče – kategorie starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně. Soutěž je otevřená také pro zahraniční účastníky.
Soutěžní disciplínou je Běh na 60 metrů s překážkami.
Provedení disciplíny se celý ročník SP 2024 řídí Směrnicemi hry Plamen, platnost
od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím.
Závody zařazené do VIII. ročníku Slezského poháru 2024 jsou:
– Kravaře 21. 4. 2024
– Opava (Globus cup) 26. 5. 2024
– Ostrava ?????
– Bruntál (Zubatá žába) 10. 8. 2024
– Dobroslavice 31. 8. 2024
Počet závodů, popř. termíny jednotlivých závodů zařazených do SP 2024, může pořadatel v průběhu roku upravit.

Základní pravidla pro jednotlivé závody
Každý závod zařazený do SP proběhne na dva pokusy a lepší z obou časů jednotlivých závodníků se započítává do bodového systému SP 2024.
Provedení soutěže bude vždy: trénink, 1. rozběh, 2. rozběh v jednotlivých kategoriích. 
Pořadí kategorií: přípravka, mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně a starší žáci.
Přesný časový plán závodů, způsob a termín přihlášení závodníka do soutěže, případně další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích jednotlivých závodů vydaných pořadateli příslušných závodů.
Počet přihlášených závodníků nesmí být v žádné kategorii početně omezen.
Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz a www.osh-opava.cz.


Mezi základní podmínky závodů patří:
– měření času elektronickou časomírou,
– přihlašování prostřednictvím pořadatelů jednotlivých závodů,
– rozhodčí disciplíny bude mít kvalifikaci,
– ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné soutěžní kategorii,
– v každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii do celkového hodnocení SP 2024,


Soutěžní věkové kategorie pro Slezský pohár 2024:
– přípravka: do 6 let (2018, 2019, 2020)
– mladší: do 11 let (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
– starší: do 15 let (2009, 2010, 2011, 2012)
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování do jednotlivých závodů. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS.


ÚPRAVA PRAVIDEL PRO KATEGORII PŘÍPRAVKA
Kategorie přípravky není podmínkou pořádání jednotlivých soutěží a nebude hodnocená v Slezském poháru 2024.
– Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící v kategorii přípravka dovršit 7 let,
– každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená osoba,
– příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž vedoucí mu může pomoci, a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám překonat),
– kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku a převést ho přes kladinu,
– hadice –
1. závodník má nachystané hadice i proudnici u rozdělovače a po doběhnutí k rozdělovači je zapojí v libovolném pořadí, nebo
2. závodník má hadice umístěné jako v mladší a starší kategorii a kladinu překonává s němí a s proudnici,
– je zakázáno, aby vedoucí, jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se závodníkem do cíle,
– závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí (drženou předepsaným způsobem),
– je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus,
– kategorie přípravka může použít pro děti cyklistické přilby.


PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ
Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se závodník automaticky stává i účastníkem SP 2024.
Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny Běh na 60 metrů s překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen a svým podpisem na přihlášce dává souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.
Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v místě závodu, a to do doby uzavření startovní listiny dle časového harmonogramu příslušného závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen.

BODOVÁNÍ DO CELKOVÉHO POŘADÍ SP 2024
V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii, a to tímto systémem:
1. místo 40 bodů 16. místo 15 bodů
2. místo 35 bodů 17. místo 14 bodů
3. místo 32 bodů 18. místo 13 bodů
4. místo 29 bodů 19. místo 12 bodů
5. místo 27 bodů 20. místo 11 bodů
6. místo 25 bodů 21. místo 10 bodů
7. místo 24 bodů 22. místo 9 bodů
8. místo 23 bodů 23. místo 8 bodů
9. místo 22 bodů 24. místo 7 bodů
10. místo 21 bodů 25. místo 6 bodů
11. místo 20 bodů 26. místo 5 bodů
12. místo 19 bodů 27. místo 4 bodů
13. místo 18 bodů 28. místo 3 bodů
14. místo 17 bodů 29. místo 2 bodů
15. místo 16 bodů 30. místo 1 bodů
Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.
CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
Bude provedeno v rámci posledního závodu SP 2024 – FINÁLE SP 2024. Z celkového pořadí bude vyhlášeno a odměněno 10 nejlepších závodníků a nejlepší výkon ročníku z každé kategorie. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepších výkonů dosažených v SP 2024. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině.
Slezský pohár bude vyhodnocen pouze, v případě že proběhnou minimálně tři závody z naplánovaného kalendáře. V případě že proběhnou všechny kola, dle kalendáře, nebude se do celkového hodnocení započítávat nejhorší výsledek. Pokud proběhnou pouze tři kola, budou se započítávat všechny tři výsledky soutěžícího.
ZÁVĚR
SP 2024 zajišťuje Krajská odborná rada mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů.
Kontakt na pořadatele a organizátory SP 2024:
Slezský pohár Durlák Jan durlakjan@gmail.com mobil: 773 756 839
Kravaře Peterek Jan h.peterek@seznam.cz mobil: 603 799 668
Opava Durlák Jan durlakjan@gmail.com mobil: 773 756 839
Ostrava Svobodová Lucie lucilasvobodova@seznam.cz mobil: 605 155 370
Bruntál Skotnica Karel karelskotnice@gmail.com mobil: 775 606 353
Dobroslavice Durlák Jan durlakjan@gmail.com mobil: 773 756 839
Výsledky a fotky pořízené oficiálním dokumentaristou budou dále zveřejněné na FB / Slezský pohár 60m.

Výsledky SP 2024 – Kravaře

Pravidla poháru 2024:

Slezský pohár – celkové výsledky – 2022

Výsledky Slezského poháru 2021-2022 ke stažení. Slezsky-pohar-celkove-2022.pdf Výsledky Slezského poháru 2022 ke stažení. Slezský-pohár-celkove-2022.pdf Výsledky Slezského poháru – Kravaře 2022 – ke stažení. Kravare-mladší-dívky-2021-2022.pdf Kravare-mladší-chlapci-2021-2022.pdf

číst »