Kancelář je nyní nově přestěhována na adresu : Hlavní 150/107 Opava

Slezský pohár

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ ZÁVODY
Každý závod zařazený do SP proběhne na dva pokusy a lepší z obou časů jednotlivých
závodníků se započítává do bodového systému SP 2021/2022.
Provedení soutěže bude vždy: trénink, 1. rozběh, 2. rozběh v jednotlivých kategoriích.
Pořadí kategorií: přípravka, mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně a starší žáci.
Přesný časový plán závodů, způsob a termín přihlášení závodníka do soutěže, případně
další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích jednotlivých závodů vydaných pořadateli
příslušných závodů.
Počet přihlášených závodníků nesmí být v žádné kategorii početně omezen.
Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní
informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz a www.osh-opava.cz.
Mezi základní podmínky závodů patří:
– možnost používání treter ve starší kategorii,
– měření času elektronickou – certifikovanou časomírou,
– přihlašování prostřednictvím pořadatelů jednotlivých závodů,
– kvalifikovaní rozhodčí soutěží mládeže, rozhodčí disciplíny schválí OORM Opava
– ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné soutěžní
kategorii,
– v každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii do celkového hodnocení
SP 2021/2022,
Soutěžní věkové kategorie pro Slezský pohár 2021/2022:
– přípravka: do 6 let (dle Směrnice hry Plamen),
– mladší: do 11 let (dle Směrnice hry Plamen),
– starší: do 15 let (dle Směrnice hry Plamen),
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. Přihlašování do jednotlivých
závodů. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS.

ÚPRAVA PRAVIDEL PRO KATEGORII PŘÍPRAVKA
Kategorie přípravky není podmínkou pořádání jednotlivých soutěží a nebude
hodnocená v Slezském poháru 2021/2022.
– Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící v kategorii
přípravka dovršit 7 let,
– každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená
osoba,
– příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž
vedoucí mu může pomoci, a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby
vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám
překonat),
– kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku
a převést ho přes kladinu,
– hadice –
1. závodník má nachystané hadice i proudnici u rozdělovače a po doběhnutí
k rozdělovači je zapojí v libovolném pořadí, nebo
2. závodník má hadice umístěné jako v mladší a starší kategorii a kladinu
překonává s němí a s proudnici,
3
– je zakázáno, aby vedoucí, jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním
hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se
závodníkem do cíle,
– závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí (drženou
předepsaným způsobem),
– je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické
časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus,
– kategorie přípravka může použít pro děti cyklistické přilby.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ
Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích
jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se závodník
automaticky stává i účastníkem SP 2021/2022.
Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny Běh na 60 metrů s
překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a
ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen a svým podpisem na přihlášce dává
souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením
osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121
07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely
organizace a vyhodnocení soutěže.
Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v
místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového harmonogramu příslušného
závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní
listiny závodu vyřazen.

BODOVÁNÍ DO CELKOVÉHO POŘADÍ SP 2021/2022

V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii a to tímto systémem:
1. místo 40 bodů 16. místo 15 bodů
2. místo 35 bodů 17. místo 14 bodů
3. místo 32 bodů 18. místo 13 bodů
4. místo 29 bodů 19. místo 12 bodů
5. místo 27 bodů 20. místo 11 bodů
6. místo 25 bodů 21. místo 10 bodů
7. místo 24 bodů 22. místo 9 bodů
8. místo 23 bodů 23. místo 8 bodů
9. místo 22 bodů 24. místo 7 bodů
10. místo 21 bodů 25. místo 6 bodů
11. místo 20 bodů 26. místo 5 bodů
12. místo 19 bodů 27. místo 4 bodů
13. místo 18 bodů 28. místo 3 bodů
14. místo 17 bodů 29. místo 2 bodů
15. místo 16 bodů 30. místo 1 bodů
Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální
konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů. V případě umístění
více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet
bodů, určených pro toto místo.


CELKOVÉ VYHODNOCENÍ
Bude provedeno v rámci posledního závodu SP 2021/2022 – FINÁLE SP 2021/2022.
Z celkového pořadí bude vyhlášeno a odměněno 10 nejlepších závodníků a nejlepší výkon
ročníku z každé kategorie. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet
umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepších
výkonů dosažených v SP 2021/2022. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento
závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním
klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině.
Slezský pohár bude vyhodnocen pouze, v případě že proběhnou minimálně tři závody
z naplánovaného kalendáře. V případě že proběhnou všechny kola, dle kalendáře, nebude se
do celkového hodnocení započítávat nejhorší výsledek. Pokud proběhnou pouze tři kola,
budou se započítávat všechny tři výsledky soutěžícího.

Výsledky Slezského poháru 2023

Výsledky Slezského poháru – celkové celkové.pdf Výsledky Bruntál SP23-Bruntal.pdf Výsledky Dobroslavice SP23-Dobroslavice.pdf Výsledky Opava-GlobusCup 2023 GlobusCup.pdf Výsledky Ostrava 2023 Ostrava.pdf

číst »

Slezský pohár – celkové výsledky – 2022

Výsledky Slezského poháru 2021-2022 ke stažení. Slezsky-pohar-celkove-2022.pdf Výsledky Slezského poháru 2022 ke stažení. Slezský-pohár-celkove-2022.pdf Výsledky Slezského poháru – Kravaře 2022 – ke stažení. Kravare-mladší-dívky-2021-2022.pdf Kravare-mladší-chlapci-2021-2022.pdf

číst »