Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Liga 4 okrsků

Poř.Družstvopočet bodůJančí požární útokLeskovec štafetyVíkov uzlové závodyBudišov branný závodHrabství štafety dvojicHrabství požární útokKajlovec požární útokVítkov požární útok
24.9.14.10.24.2.1.5.11.5.11.5.8.6.15.6.
1.VÍTKOV5251099910  
2.HRABSTVÍ A4999810103  
3.JANČÍ44887849  
4.JAKUBČOVICE381036685  
5.BUDIŠOV377410574  
6.BOHUČOVICE25670057  
7.LESKOVEC20060068  
8.KAJLOVEC18050706  
9.HRABSTVÍ B5020030  

 

Poř.Družstvopočet bodůJančí požární útokLeskovec štafetyVíkov uzlové závodyBudišov branný závodHrabství štafety dvojicHrabství požární útokKajlovec požární útokVítkov požární útok
24.9.14.10.24.2.1.5.11.5.11.5.8.6.15.6.
1.JANČÍ51771010710  
1.HRABSTVÍ5110688109  
2.LESKOVEC508109788  
3.BUDIŠOV42657996  
4.VÍTKOV33995046  
5.JAKUBČOVICE18000657  
6.KAJLOVEC17506060  
7.BOHUČOVICE8080000  

 

Poř.Družstvopočet bodůJančí požární útokLeskovec štafetyVíkov uzlové závodyBudišov branný závodHrabství štafety dvojicHrabství požární útokKajlovec požární útokVítkov požární útok
24.9.14.10.24.2.1.5.11.5.11.5.8.6.15.6.
1.VÍTKOV44999098  
2.JANČÍ41106100510  
2.LESKOVEC376108076  
3.HRABSTVÍ418770109  
4.JAKUBČOVICE32586085  
5.BOHUČOVICE20700067  

 

PRAVIDLA LIGY ČTYŘ OKRSKŮ

pro ročník 2023 – 2024

 

Schválené na schůzi vedoucích kolektivů dne 20. 6. 2023 ve Vítkově.

 

Přítomní zástupci:

SDH Jančí (Ingrid Adamusová, Gabriela Haasová),

SDH Leskovec (Cihlářová Monika),

SDH Vítkov (Martina Krejčí, Martina Angelopoulou, Jiří Ondrášek),

SDH Hrabství (Karolína Dluhošová)

SDH Kajlovec (Jindřich Tesař)

 

Soutěžní den

Soutěžní den bude stanoven na sobotu (výjimečně jiný den), začátek soutěží v 9.00 (případně dle předchozí domluvy).

 

Kategorie

Dvě kategorie:

 • mladší žáci
 • starší žáci 
 • dorost       

 

Disciplína

 • požární útok
 • štafeta požárních dvojic
 • závod požárnické všestrannosti (branný závod)
 • 400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF
 • štafeta 4 x 60 m
 • uzlové závody

Startovní pořadí družstev: dle domluvy případně dle rozhodnutí pořadatele soutěže.

Vymezení kategorií

Mladší žáci:      roky narození 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 …

Starší žáci:        roky narození 2009, 2010, 2011, 2012. Za starší kategorii mohou soutěžit i děti, které jsou narozeny v roce 2008 a jsou ještě žáky ZŠ.

Dorost:             děti ve věku 13 – 18 let – roky narození 2006 – 2011

Termíny soutěží

 

Podzimní část:

 • 23. 9. Jančí – požární útok + pú dorostu
 • 14. 10. Leskovec – štafeta CTIF, štafeta 4 x 60
 • 27. 1. Vítkov – Uzlové závody + dorost

Jarní část:

 • 1. 5. Budišov nad Budišovkou – závod požárnické všestrannosti
 • 11. 5. Hrabství – požární útok + pú dorostu + štafeta dvojic
 • 8. 6. Kajlovec – požární útok + pú dorostu
 • 15. 6. Vítkov – požární útok + pú dorostu + vyhodnocení a ukončení ligy

Pravidla

Dle pravidel Hry Plamen platné od 1. 1. 2022, s výjimkami.

Pokud má SDH pouze starší žáky, může mít v družstvu libovolný počet mladších žáků, ale vždy startuje za starší žáky, a to i v případě, že pouze jeden žák v družstvu je věkově v kategorii starších žáků. Minimální počet členů v družstvu pro obě kategorie je 5 členů, maximální 7 členů. V případě postupu do dalších kol v okrese (O pohár starosty), se počet soutěžících řídí dle soutěžních disciplín a také podle pravidel soutěže.

U mladších žáků strojníka zajistí dospělý nebo starší žák.

V případě nedostatku soutěžících žáků:       

 • si může SDH půjčit z jiného SDH, ale ne více než 3 žáky, při dodržení dané kategorie
 • si může SDH doplnit družstvo starších žáků, ze svého družstva mladších žáků, ne více než 3 mladší žáky
 • nelze doplnit družstvo mladších žáků z družstva starších

Všechny přesuny soutěžících z družstva do družstva (půjčování) se musí pro přehlednost včas nahlásit vedoucímu ligy.

Vedoucí kolektivu je povinen mít u sebe na každé soutěži členské průkazky soutěžících žáků

pro případnou kontrolu a být vhodně oblečen.

Ústroj – jednotná, dlouhý rukáv (zakryté lokty), dlouhé kalhoty, zákaz jakýchkoliv zkrácených kalhot, kalhoty musí zakrývat kotníky. Před útokem musí být vždy tričko zastrčené do kalhot, nesmí být jakýkoliv vlající oděv.

Přilba – schválené pro požární sport, vždy musí být na hlavě před i po dokončení útoku. Pokud přilba spadne během útoku, je soutěžící povinen okamžitě přilbu nasadit a potom pokračovat v útoku.

Obuv – libovolná uzavřená obuv, tretry a kopačky nejsou povoleny.

Požární útok

Připravovat základnu před útokem mohou u mladší kategorie max. 2 dospělí, u starší kategorie max. 1 dospělí.

Předčasné starty sleduje startér. První předčasný start se opakuje. Druhý předčasný start je diskvalifikace. Čas na přípravu základny max. 5 minut.

Zákaz „nalévání – nabírání“ vody a vytlačení vody otáčkami. Vždy použít sání. Platí zásada – nejprve sací páka, pak může přidat plyn.

Stroj jednotný pro celou soutěž. Zavodnění čerpadla do 60s po startu. Při poruše stroje nezaviněné strojníkem oprava nebo výměna stroje a opakovaný pokus. U mladších žáků pozici strojníka obsadí jednotný dospělý, starší žák nebo vlastní strojník – vždy proškolený. Upřesnění tohoto pravidla se provede před zahájením soutěže, při poradě vedoucích.

Koš našroubován před ponořením do vody i po vynoření.

Přešlap = jakákoliv část těla přes nástřikovou čáru – diskvalifikace, proudnice může přečnívat přes čáru. Pokud soutěžící přeběhne nástřikovou čáru, může se vrátit zpět za čáru, pokud již nedochází k samotnému sestřiku.

Zákaz odstřikování vody ventilem na stroji v průběhu sání. Ventil směrem ke strojníkovi trvale uzavřený. Ventil ve směru útoku trvale otevřený, a to i po dobu mezi jednotlivými útoky, tedy při úklidu a přípravě základny, aby nedošlo k zapomenutí otevření před dalším požárním útokem.

Během útoku se může doplňovat voda do kádě z vnějších zdrojů.

Závodní trať:

Délka 40m, k terčům 45m (výjimečně lze zkrátit – po dohodě s ostatními vedoucími).

Náběhová čára dle místních možností, maximálně 10m.

Terč, konstrukce dle směrnic požárního sportu – 5cm otvor uprostřed čtverce 50x50cm.

 

Měření požárního útoku:

Použití elektronické časomíry. Vždy bude každý útok měřen i ruční časomírou. V případě poruchy elektronické časomíry, bude po opravě časomíry útok opakován. V případě poruchy časomíry, kterou nelze opravit, bude útok dokončen a zapíše se čas změřený ručně, stopkami, a soutěž bude dokončena a hodnocena celá ručním měřením (měří se 2 stopkami a vypočítává se průměrný čas). Pokud se nerozběhne časomíra ihned po startu, bude proveden opakovaný start.

 

Pravidla pro dorost – požární útok bude proveden dle směrnice pro celoroční činnost dorostu. Je umožněno jak nabírání vody, tak nasávání. Obě možnosti jsou přípustné. Délka trati bude stejná jako u starších žáků (40m).

Za kategorii dorost je umožněno, aby maximálně 3 členové družstva byli zároveň ve starší kategorii.

Závod požárnické všestrannosti

Pravidla se řídí Směrnicemi hry Plamen (stará verze), ale tyto body budou dle nových pravidel, platných od 1. 1. 2022. Dle domluvy se bude soutěžit v těchto disciplínách:

 • K1 – střelba ze vzduchovky – dle starých pravidel
 • K2 – orientace v přírodě – turistické a topografické značky – dle nových pravidel (str. 15), mladší 1-20, starší 1-40
 • K3 – uzlování – dle starých pravidel
 • K4 – brannost – lano – dle starých pravidel
 • K5 – požární ochrana – dle nových pravidel (str. 25 – 27) + trojúhelník hoření (str. 28) + grafické značky technických prostředků (str. 29), mladší 1-10, starší 1-20
 • K6 – zdravověda – dle starých pravidel + čísla první pomoci (str. 39)
 • K7 – ochrana obyvatelstva – nebude
 • K8 – orientace v terénu – dle starých pravidel

400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF

Pravidla se řídí Směrnicemi hry Plamen. Na poradě vedoucích bylo jednohlasně schváleno, že při provádění štafety CTIF budou vypuštěny úseky volného běhu z důvodu nízkého počtu dětí u jednotlivých kategorií.

Štafeta požárních dvojic

Pravidla se řídí Směrnicemi hry Plamen.

 

Štafeta 4 x 60m

Pravidla se řídí Směrnicemi hry Plamen.

Uzlové závody

Pravidla se řídí Směrnicí Hry Plamen (stará verze, platná od 1. 9. 2010). Přesné specifikování pravidel bude uvedeno v pravidlech soutěže a bude konzultováno před zahájením soutěže.

Diskvalifikace družstva může být z důvodu nevhodného chování (vulgární, sprostá slova apod.)

Družstvo bude jednotně ustrojeno, zakryté lokty a kolena, obuv vhodná do tělocvičny.

Pravidla pro dorost – u družstva dorostu je umožněno, aby maximálně 2 členové družstva byli zároveň ve starší kategorii.

Rozhodčí

Hlavní rozhodčí:

Před soutěží zkontroluje trať, časomíru, zapisovatele.

V případě potřeby přeruší soutěž a svolá poradu vedoucích kolektivů.

Za sprostá slova nebo vulgární chování, či projevy může celé soutěžní družstvo okamžitě diskvalifikovat. Družstvo může být takto trestáno pouze tehdy, nachází-li se na startovní čáře, závodní trati, přípravné ploše (základna, nástřiková čára, případně prostor ohraničený pořadatelem).

Hlídá čas potřebný k přípravě základny před útokem, a to max. 5 minut.

Kontroluje správnost provedení požárního útoku a okamžik přepnutí sání.

Čárový rozhodčí:

Kontroluje přešlap nástřikové čáry a měří čas ručními stopkami.

Pořadatel soutěže

Po ukončení soutěže provede nástup všech družstev a vyhodnocení soutěže.

V den soutěže může soutěž zrušit pro nevyhovující počasí nebo povrch tratě. Toto rozhodnutí předá ostatním vedoucím a rozhodčím den předem, nejpozději dvě hodiny před soutěží. Pokud soutěž takto zruší, soutěž se může či nemusí opakovat v náhradním termínu (po dohodě se všemi vedoucími).

Provede namátkovou kontrolu nářadí po dokončení útoku (rozměry nářadí, délka hadic, kompletnost).

Zajistí ceny pro první tři místa ve dvou kategoriích, označené štítky.

Zajistí dostatečný počet proškolených pomocných (čárových) rozhodčích, elektronickou časomíru, přetlakový ventil, zdravotníka, zajistí bezpečnost místa závodu.

Zajistí „Záznam o úrazu“, aby byl v případě potřeby k ihned dispozici.

Ihned po ukončení soutěže zajistí vyplnění tabulky s výsledky soutěže (dle přiloženého vzoru) a předá vedoucímu ligy.

Zákaz kouření a požití alkoholu v části vymezeném pro závodní trať.

Zajistí odpočinkový prostor pro soutěžící.

 

Systém bodování

 • místo 10 bodů
  • místo 9 bodů
  • místo  8 bodů
  • místo 7 bodů
  • místo 6 bodů
  • atd

Pořadatel soutěže určí zapisovatele, který bude evidovat zápisy a na konci soutěže zpracuje celkové pořadí. Výsledky každé soutěže předá pořadatel vedoucímu ligy, který zajistí jejich zveřejnění na webových stránkách ligy.

Startovné za každé družstvo je 100,- Kč. Stvrzenku o zaplacení startovného vydá pořádající SDH.

                                                                Ve Vítkově, dne 20. 6. 2023

Zapsala: Ingrid Adamusová

Kalendář soutěží Ligy 4 okrsků pro rok 2023-2024:

Kalendář soutěží Ligy 4 okrsků pro rok 2022-2023:

Výsledková tabulka Ligy 4 okrsků 2022/2023 ke stažení:

Výsledková tabulka Ligy 4 okrsků 2021/2022 ke stažení: