Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

1. ročník TFA mladých hasičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Vyhlašuje 1. ročník poháru 

TFA mladých hasičů

PRAVIDLA

 

Organizace:

Pohár KSH MSK v TFA mladých hasičů /dále jen Pohár TFA/ je organizován Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje. Garantem soutěže je Krajská odborná rada mládeže ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů.

 

Vedoucí rady poháru:           Jana Sikora

Členové rady poháru:            David Hahn, Tomáš Malurek, Michal Goluch

 

 

Zařazené závody do soutěže v roce 2022

název                                                         termín                  Pořadatel

SOBĚŠOVICKÉ TFA MLÁDEŽE         14.5.2022            SDH Soběšovice

TFA MLADÉHO HASIČE                     28.5.2022            SDH Hošťálkovice

HORNOSUŠSKÝ TVRĎÁK                  18.6.2022            SDH Horní Suchá

LHOTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ              27.8.2022            SDH Háj ve Slezsku – Lhota

BOBROVNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ   17.9.2022            SDH Bobrovníky

HOLČOVICKÝ ZEKON                        24.9.2022            SDH Holčovice

 

 

Podmínky účasti:

Všeobecné podmínky jednotlivých závodů

1.      Účastníkem soutěže Poháru TFA se stává automaticky každý závodník, který bude soutěžit na jakémkoliv závodu, který je zařazen do závodů pro soutěžní rok.

2.      Závodník podáním přihlášky zároveň stvrzuje podmínku zdravotní způsobilosti a splnění ostatních podmínek dle pravidel/propozic závodu v Poháru TFA.

3.      V jednotlivých závodech mohou startovat závodnici, dle propozic závodu.

4.      Jednotlivé závody budou mít vypsány své propozice min. 30 dní před konáním závodu. Pořadatel /organizátor/ si vyhrazují právo na změnu propozic (např. změna trati, …) před zahájením soutěže.

5.      Všechny závody budou mít shodné 4 disciplíny, a to rozvinutí hadicového vedení, smotání hadicového vedení, údery kladivem v hammer boxu, běh pneumatikami, a 4 úseky si urči pořadatel. Popis jednotných úseků je obsahem pravidel – viz níže. Popis volitelných úseku bude součástí propozic jednotlivých závodů.

6.      Pořadateli jednotlivých závodů zařazených do Poháru TFA jsou příslušná SDH.

7.      Závodník soutěží na vlastní náklady / náklady vlastního SDH.

8.      Zdravotní službu zajistí pořadatelé, jednotlivých závodů

 

Věkové kategorie

Přípravka (rok 2017-2019) – není rozděleno dle pohlaví, a je hodnoceno v rámci jednotlivých závodů, ne v rámci celého poháru.

A – Mladší 1 (rok 2014–2016)

B – Mladší 2 (rok 2011–2013)

C – Starší (rok 2007–2010)

D – Dorost (rok 2004–2006)

Kategorie jsou rozděleny dle pohlaví kromě přípravky.

 

Přihlášky

Vzor přihlášky je součásti pravidel – viz příloha

Přihlašování:

Přihlášení závodníků nejpozději 7 dnů před konáním závodu na email pořadatele – viz níže kontakt na pořadatele závodů, uvedeného v propozicích jednotlivých závodů.

 

Technické prostředky:

Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám – dlouhé kalhoty, dres/triko s dlouhým rukávem (kategorie D možnost krátký rukáv), pevná obuv – ne kopačky a ne tretry, helma pro požární sport, možnost rukavic), technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.

 

Disciplíny:

Jednotlivé disciplíny jsou rozděleny po celé délce trati (délka trati 80 až 100 m), která je rozdělena na 8 úseků (délka jednoho úseku 10 až 15 m). Šířka tratě 3 až 5 m. Všechny závody budou mít shodné 4 disciplíny, a to rozvinutí hadicového vedení, smotání hadicového vedení, údery kladivem v hammer boxu, běh pneumatikami. Pořadatel jednotné disciplíny může zařadit na kterýkoliv úsek.

 

Provedení jednotných disciplín:

Kategorie přípravka, A, B – Bez zátěže

·         rozvinutí hadicového vedení

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je postavena hadice C v kotouči (min. délky 9,50 m), směr nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země. Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice C směr koncovky je libovolný. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru tak, aby proudnice kteroukoliv svou části ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě.

POZN: Hadici a proudnici může nachystat vedoucí

·         smotání hadicového vedení

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m) a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici, kterou smotá umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

Pozn.: přípravka hadice D délky max.  5m

·         údery palicí o hmotnosti max. 3 kg v hammer box (přípravka gumové kladivo max. 1,5 kg)

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 20 úderů palicí v hammer boxu (10 nahoru, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

Pozn.: přípravka 10 úderů palicí v hammer boxu (5 nahoru, 5 dolů).

·         běh pneumatikami

Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěný pneumatiky (celkem 10 ks)

Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku

 

Kategorie C – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + 2 kg sypké hmoty).

·         rozvinutí hadicového vedení

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice C v kotouči (min. délky 9,5m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru. tak, aby koncovka hadice kteroukoliv svou části ležely na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě.

POZN: Hadice může nachystat vedoucí

·         smotání hadicového vedení

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m) a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než průměr kotouče hadice. Hadici, kterou smotá umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

·         údery palicí o hmotnosti max. 5 kg v hammer box

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

·         běh pneumatikami

Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěný pneumatiky (celkem 10 ks)

Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku

 

Kategorie D – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá pořadatel (váha batohu + váha 4 kg sypké hmoty).

·         rozvinutí hadicového vedení

Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven hydrantový nástavec. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice B 75 v kotouči (min. délky 9,5 m) směr nastavení koncovek je libovolný. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení hadic.

Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru, tak, aby koncovky hadice kteroukoliv svou části ležely na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě.

POZN: Hadici může nachystat vedoucí

·         smotání hadicového vedení

Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice B 75 (min. délky 9,50m) a na konci úseku je umístěna podložka (rozměry 80 × 80 × 3 cm).

Provedení: Závodník hadici B 75 (min. délky 9,50m), úplně svine. Hadice musí být svinuta do kotouče půlspojkou dovnitř (na jednoducho). Hadici, kterou smotá a umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj podložky.

·         údery palicí o hmotnosti max. 5 kg v hammer box

Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.

Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu (20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět do Hammer boxu.

·         běh pneumatikami

Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěný pneumatiky (celkem 10 ks)

Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku

 

Provedení jednotných disciplín:

·         Ve stanoveném čase provede určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže.

·         Závod se běží kontinuálně, tzn., odstartuje první závodník, ten doběhne do cíle a startuje druhý závodník. Závod je měřen elektronickou časomírou. Ve výjimečných případech lze čas měřit pomoci stopek min. 2 ks.

·         Každý závodník má jeden pokus.

·         Závodník musí trať absolvovat vymezeným prostorem a v předepsaném sledu disciplín.

·         Závodník si může chybně provedený úkon opravit při plnění pokusu, tj. může se vrátit na začátek překážky, avšak pouze jednou

·         Vedoucí má právo si zkontrolovat zapsány čas u zapisovatele.

 

Trestné:

·         10 s za každé nesprávné provedení – Neprovedení disciplíny dle popisu u jednotlivé disciplíny

·         10 s za každé nesprávné provedení – viz popis níže

·         rozvinutí hadicového vedení

Kategorie přípravka, A, B

Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.

Nesprávné odložení proudnice (proudnice kteroukoliv svou části musí ležet na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě)

Kategorie C, D

Nesprávné napojení hadice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub.

Nesprávné odložení hadice (hadice kteroukoliv svou části musí ležet na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě)

·         smotání hadicového vedení

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Nesmotání hadice dle popisu provedení disciplíny.

Hadice nebyla umístěná na podložku. Hadice přesahuje přes okraj podložky.

·         údery palicí v hammer box

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Neprovedení předepsaného počtu úderů. Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu

·         běh pneumatikami

Kategorie přípravka, A, B, C, D

Vynechání pneumatiky.

·         NP za nevhodné, nesportovní chování soutěžícího, vedoucího, úmyslné nepřekonání překážky

 

Protest:

  • V případě podání protestu při jednotlivém závodu je potřeba tento protest podat do 10 min. po ukončení pokusu. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Protest se podává písemně. Protest, který se týká průběhu jednotlivého závodu, bude řešit zástupce daného závodu. 

Hodnocení Poháru TFA:

Bodování:

Vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času závodníka na trati + trestné sekundy z jednotlivých úseků trati.

 

Pořadí závodníků se určí, dle pořadí na jednotlivých závodech součtem dosažených bodů viz. Tabulka:

 

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

40

35

32

29

27

25

24

23

22

21

Místo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Body

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Místo

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

·         Hodnoceno bude 5 nejlepších výkony závodníka ze všech 6 závodů.

·         Každá věková kategorie (kromě přípravky) má své bodování.

·         Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů.

·         V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

·         Pořadatel závodu zašle do tří dnů po skončení závodů elektronicky výsledky závodu vedoucímu rady poháru.

·         Hodnocení Poháru TFA bude průběžně aktualizováno na www stánkách KSH MSK.

 

Ceny:

Hodnoceny budou tři první místa v každé kategorii. Celkovým vítězem Poháru TFA se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů v dané kategorii. V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na posledním závodě poháru. Slavnostní vyhlášení výsledků tří nejlepších v každé kategorii a celkového vítěze bude provedeno po ukončení posledního závodu soutěže.

 

Kontakty:

Kontakt na Pohár TFA:

 

Vedoucí rady poháru:   Jana Sikora               ras.j@seznam.cz                         tel. 731625690

členové rady poháru:    David Hahn              davcahahn@seznam.cz               tel. 732303859

 

Kontakt na pořadatele závodů SDH:

 

Michal Goluch         Soběšovice                         misagoluch@gmail.com            tel. 774811101

Jakub Švidernoch     Hošťálkovice                     Jakubsvidernoch@seznam.cz   tel. 724917317

Roman Raš               Horní Suchá                       kacus.ras.roman@seznam.cz    tel. 739430184

David Hahn             Háj v Sl. – Lhota                davcahahn@seznam.cz             tel. 732303859

David Sztyper          Holčovice                          davidsztyper@seznam.cz         tel. 724793902

Tomáš Malurek        Bobrovníky                        tomasmalurek@seznam.cz        tel. 731326691

 

Web KSH MSK:        www.kshmsk.cz

Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz.