Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Dětský železný hasič TFA Slatina

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SLATINĚ SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT NA 1. ROČNÍK SOUTĚŽE TFA MLADÝCH HASIČŮ

DĚTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ SLATINA

Soutěž Dětský železný hasič je modifikací soutěží TFA pro mladé hasiče. Sestává ze čtyř úseků, tři z nich jsou řešeny člunkově na asfaltovém povrchu, čtvrtý je veden po dlažbě a zakončen výstupem po schodech.
Celková délka trati je 120 metrů, všechny úseky se plní postupně v jednom časovém úseku, od startu na prvním až po proběhnutí cílem na čtvrtém.

Datum a místo konání – Soutěž bude zahájena 8. května 2024 v 8:30 na hřišti u kulturního domu ve Slatině, č. p. 2, odkaz na lokaci: https://mapy.cz/s/kulevokahu

Věkové kategorie
Soutěž bude probíhat ve čtyřech věkových kategoriích bez rozlišení pohlaví.
Směrodatným prvkem po zařazení do kategorie je rok narození.
A – děti do 5 let včetně (rok narození 2019 a mladší)
B – děti ve věku 6-8 let (roky narození 2018, 2017 a 2016)
C – děti ve věku 9-11 let (roky narození 2015, 2014 a 2013)
D – děti ve věku 12-15 let (roky narození 2012 až 2009)

Termín: Středa 8. května 2024, začátek v 8:30
Místo: Hřiště u kulturního domu ve Slatině
Ústroj: Sportovní, s přilbou
Startovné: 30,- Kč za závodníka

Kontakt: 

E-mail: hasici@obecslatina.cz
Mobil: 606 354 775 – Jakub Kozák

Přihlášky: Přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 28. dubna 2024 do 22:00 na adresu hasici@obecslatina.cz se jménem a příjmením závodníka/ závodnice, názvem SDH a věkovou kategorií.

Propozice:
Trať závodu
Závod budou soutěžící v kategoriích C a D absolvovat se stálou zátěží – batohem simulujícím dýchací přístroj. Pro kategorii C bude mít hmotnost 2 kg, pro kategorii D 4 kg. Batoh zajistí pořadatel soutěže, závodník bude mít před startem možnost upravit si popruhy.
Úsek č. 1 „hadice“
Na úseku je připraven hydrantový nástavec, u něj jsou v harmonice připraveny dvě 10metrové hadice C52 (pro kategorii D 10metrové hadice B75) s plastovou proudnicí. Konec hadic závodník připojí na výtlaky hydrantového nástavce a roztáhne je libovolným způsobem na připravenou čáru tak, aby se proudnice či hadice jakoukoli svou částí dotýkala čáry. Za čárou budou připraveny 10metrové rozvinuté hadice – pro kategorii A jedna hadice
D25, pro kategorii B jedna hadice C52, pro kategorii C dvě hadice C52 a pro kategorii D dvě hadice B75. Závodník hadice libovolným způsobem smotá a uloží do připravené bedny. V případě motání dvou hadic (kategorie C a D) je možné začít motat druhou hadici až poté, co bude první z nich uložena v bedně. Rozměry bedny budou přiměřeně uzpůsobeny rozměrům hadic v kotouči.
Úsek č. 2 „kanystry“
Na druhém úseku závodník přenáší závaží s vodou – pro kategorii A dvojici PET lahví, kategorie B dva třílitrové kanystry, pro kategorie C a D jsou připraveny dva pětilitrové kanystry. S nimi je potřeba překonat slalom mezi kužely, začít slalom je možné z kterékoli strany, po oběhnutí posledního kužele se závodník rovněž slalomem kanystry vrací na výchozí pozici. Poté pokračuje na konec úseku, kde libovolným způsobem překoná příčné břevno
o výšce 70 cm.
Úsek č. 3 „figurína“
Na třetím úseku čeká závodníka 10kilogramová figurína, kterou bude transportovat ke kuželu ve vzdálenosti 6 metrů a zpátky na výchozí pozici.
Kategorie A bude přenášet plyšového medvídka libovolným způsobem, kategorie B pak figurínu s možností úchopu za poutko na krku, kategorie C a D budou figurínu transportovat Rautekovým úchopem (Rautekův manévr se provádí tak, že záchranář (zachraňující člověk) otočí postiženého zády k sobě, poté zasune své paže do podpaží postiženého a oběma rukama ho uchopí za předloktí horní končetiny). Pro splnění úkolu budeme kategoriím C a D tolerovat jakékoli uchycení figuríny v podpaždí v poloze zády k závodníkovi. Po uložení figuríny zpět na vyznačený výchozí bod závodník pokračuje ve směru trati, kde překoná překážky z položených pneumatik tak, aby vždy jednou nohou vstoupil do každé z nich.
Následuje hammerbox. Závodníci kategorie A budou provádět 5 úderů do spodní a 5 úderů do horní desky lehkou paličkou, závodnící kategorie B po 10 úderech do horní a 10 do dolní, kategorie C 15 úderů a kategorie D 20 úderů. Pro kategorie B až D bude připravena gumová palice.
Úsek č. 4 „schody“
Posledním úsekem trati je výstup po schodech na balkon kulturního domu. Závodník bude do schodů přenášet zátěž, která bude připravena na začátku úseku. 

Organizační pokyny
Podmínkou zařazení dítěte do soutěže je členství v SDH. Závodí se ve sportovním oděvu, zakrytá lýtka i předloktí, přilba.
Měření času bude prováděno ručními stopkami.
Jakub Kozák – velitel SDH

Luděk Míček – starosta SDH