Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Dokumenty k odevzdání do 15. 1. 2024

Zde nalznete dokumenty, které je nutné odevzdat do 15. 1. 2024 na kancelář OSH Opava.

 

Prosíme, před vyplněním „Hlášení o činnosti za rok 2023“ doporučujeme si prostudovat komentář k tomuto hlášení, měl by usnadnit vyplňování. Přiložen je docela podrobný návod jak vyplnit hlášení o činnosti přímo v Centrální evidenci (je to nejednoduší volba pro vyplnění hlášení). Centrální evidence vám usnadní především vyplnění tabulky s rozdělením sportovců dle věku. Tato tabulka je v evidenci již vyplněna automaticky.

 

POZOR, před vyplňováním hlášení je nutné provést v první řadě aktualizaci sportovců a trenérů v rejstříku sportu u Národní sportovní agentury (https://rejstriksportu.cz). A po té je nutné tyto údaje sladit s údaji v naší Centrální evidenci.  Je nutné porovnat jednotlivé sportovce uváděné v rejstříku sportu se sportovci v centrální Centrální evidenci a případné rozdíly okamžitě nahlásit emailem na kancelář OSH, která provede opravu údajů a až poté je možné uzavřít Hlášení o činnosti za rok 2023.

 

Registrační list kolektivu MH má dva listy. V prvním listě vyplňujete údaje o kolektivu a druhý list je připraven pro vyplnění seznamu členů kolektivu, který je povinnou přílohou tohoto registračního listu.

 

Registrační list sportovního oddílu, musí vyplnit všechny sbory, kteří vykazují sportovce v rejstříku sportu u NSA. I toto je podmínkou pojištění při sportovní činnosti. Členové jsou úrazově pojištěni při sportovní činnosti pouze tehdy, jsou-li zapsáni v rejstříku sportu vedený u Národní sportovní agentury. A jedná se o sportovec všech věkových kategorií.

 

Hlášení o činnosti a oba registrační listy je nutné vytisknout, podepsat, opatřit razítkem a donést v originále (včetně patřičných příloh) do kanceláře OSH. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů kontaktujte kancelář OSH.