Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Vyhlášení zkoušek Hasič I. – III. stupně

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 1. 2023 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada represe

zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

 

Termín: 17. 3. 2023, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.
Místo konání: Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav
Doprava: vlastní
Úhrada nákladů: cestovné účastníků, strava a případné ubytování z vlastních zdrojů účastníků, případně ve spolupráci s OSH

Kdo se může zúčastnit? Zkoušek odbornosti Hasič I. stupně se mohou zúčastnit členové SH ČMS, kteří mají 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II. Stupně. Zkoušky se absolvují ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Jak se přihlásit? ŽÁDOSTÍ, která musí být potvrzena příslušným OSH a odeslána na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 nebo na e-mail: kancelar@dh.cz do 10. 3. 2023.
Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Výsledek kurzu: Získání osvědčení a odznaku odbornosti Hasič I. stupně.

Co vzít sebou?

a) průkaz člena SH ČMS
b) OSVĚDČENÍ o získání odbornosti Hasič II. stupně
c) poznámkový blok a psací potřeby

Zkušební komise: Zkušební komise bude složena z řádně proškolených osob, kteří jsou odborníci na úseku PO a jsou nositeli odznaku odbornosti Hasič I. stupně. Zkušební komisi a vedoucího zkušební komise jmenuje ÚORR.

Výstup kurzu: Osvědčení o získání odbornosti Hasič I. stupně a odznak Hasič I. stupně.

Bc. Robert Kučera
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Vedoucí Ústřední odborné rady represe