Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Návrh plánu akcí OSH Opava na rok 2023

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Opava

Návrh
Plán hlavních akcí v roce 2023

VVH za rok 2022 – SDH do 31. 1. 2023
                               – okrsky nejpozději do 28. 2. 2023
Odvod členských příspěvků na OSH – do 28. 2. 2023
Shromáždění představitelů SDH – 18. 3. 2023, Kulturní dům Bolatice
Porada starostů okrsků – sobota 22. 4. 2023, dále sobota 5. 11. 2023, místa budou upřesněna
Školení – vedoucích mládeže – obnova kval. VM II. a III. st. – 21. 1. 2023, KD Zlatníky
                                                        získání kval. VM III. st. a rozšíření na VM II. st. – 21.-22. 10. 2023, ÚHŠ J.K.
                                                        zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu – 20. 8. 2023, KD Malé Hoštice
                 rozhodčích PS – prodloužení kvalifikace – 11. 2. 2023, HZ Kylešovice
                                            – získání kvalifikace – 4. 11. 2023, Ostrava
                                            – seminář – 15. 4. 2023, místo bude upřesněno
                 Funkcionářů SDH (jednatel, starosta) – zatím 1. 4. 2023, datum a místo bude upřesněno
                 Hospodářů a revizorů SDH – 15. 4. 2023 nebo 22. 4. 2023, datum a místo budou ještě upřesněny

Akce daruj krev – začátek 2. května 2023 (vždy od 7 hodin) – trvá do konce května 2023
Aktiv zasloužilých hasičů – okresní setkání – 19. 10. 2023 od 9 hod, restaurace Terasa Opava
                                               – zájezd ZH – 18. 5. 2023
Soutěže: 

Hra Plamen – obvodová kola – do 8. 5. 2023 (výsledky zaslat na OSH nejpozději do 13. 5. 2023)
                                        – okresní kolo – 20. 5. 2023, Tyršův stadion Opava (přihlášky do 15. 5. 2023 na OSH)
                                        – Závod hasičské brannosti a všestrannosti – 15. 10. 2023, místo bude upřesněno
                                        – krajské kolo hry Plamen a dorostu – 10.–11. 6. 2023, Krnov
                                        – MČR hry Plamen – 24.-25. 6. 2023, Nový Jičín
                                        – MČR 60 m – 24. 9. 2023, Brno
               Mezinárodní soutěž CTIF – 20. 5. 2023, Tyršův stadion Opava
               Krajský festival přípravek – 17. 6. 2023, Štěpánkovice
               Globus Cup – 28. 5. 2023, Tyršův stadion Opava
               Pohár starosty OSH Opava (22. ročník) – 24. 6. 2023, Bolatice
               Pohár starosty KSH MSK – 2. 9. 2023, bude upřesněno
               Okresní ligy mládeže – dle kalendáře daných lig
               Zkoušky k získání odznaků odborností MH – 12. 2. 2023, Závada               

Dorost – okresní kolo – 21. 5. 2023, Tyršův stadion Opava (přihlášky do 15. 5. 2023 na OSH)
                             – Závod hasičské brannosti a všestrannosti – 15. 10. 2023, místo bude upřesněno
                             – krajské kolo hry Plamen a dorostu – 10.–11. 6. 2023, Krnov
                             – MČR Dorostu – 1.-3. 7. 2023, Domažlice
                 Opavská liga O pohár AUTOBOND GROUP a.s. (dorost) – dle kalendáře dané ligy

Požární sport – I. kolo – v okrscích (obvodech) do 15. 5. 2023
                          – okresní kolo – 21. 5. 2023, Tyršův stadion Opava (přihlášky do 15. 5. 2023 na OSH)
                          – KK v PS – 3.-4. 6. 2023, Třinec
                          – MČR v PS – 24.-27. 8. 2023, Sokolov
               Superpohár starosty OSH Opava pro muže do 35. let a nad 35. let – 21. 5. 2023, Opava
               Pohár OORR pro ženy do 26 let a nad 26 let – 21. 5. 2023, Opava
               Superpohár starosty OSH Opava veteránů – 21. 5. 2023, Opava
               MČR – CTIF mužů a žen (Svatováclavský pohár) – 30. 9. 2023, Dvůr Králové nad Labem
               Okresní liga veteránů – dle kalendáře OLV
               O pohár AUTOBOND GROUP Opavská liga – dle kalendáře dané ligy

Požární ochrana očima děti a mládeže – předání prací vítězů základních kol do 12. 3. 2023, OSH Opava
                                                                        – vyhodnocení okresního kola – 16. 3. 2023, OSH Opava
                                                                        – předání ocenění z OK a KK – 8. 6. 2023, místo bude upřesněno

Výlet MH pořádaný OSH Opava – 26. 8. 2023

Akce „Spolu to zvládneme“ (pro děti s PAS a přidruženými hendikepy) – 22.-24. 9. 2023, ÚHŠ Jánské Koupele

Celookresní seminář preventistů (IMZ) – 11. 11. 2023, HZS Opava

26. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava – 13. 5. 2023, Štěpánkovice

4. ročník putovní Opavské rallye pro JSDH obcí – datum a místo budou upřesněny

Cyklická odborná příprava – velitelů JPO II a JPO III – bude upřesněno, PS Opava, Hlučín, Vítkov (dle has. obvodů)
                                                  – velitelů JPO V a JPO VI – bude upřesněno – začátek vždy v 8.30 hod.
Pokyn velitele (zkouška čerpadel) – do 1. 11. 2023 dle pokynu jednotlivých okrsků (Hlášení o provedeném pokynu velitele dodat na OSH do 6. 11. 2023)

Organizační:

Hlášení o činnosti SDH za rok 2022 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023 na OSH Opava
Registrační list kolektivu MH na rok 2023 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023 na OSH Opava
Registrační list sportovního oddílu na rok 2023 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023 na OSH
Zpráva o valné hromadě SDH, Usnesení z VH SDH, Plán činnosti SDH na rok 2023 – odevzdat neprodleně po uskutečněné valné hromadě SDH, nejpozději však do 10. 2. 2023 na OSH Opava
Přehled o majetku a závazcích SDH (povinnost každého SDH) – odevzdat do 31. 5. 2023 na OSH

Dokumenty za okrsek (Přehled o majetku a závazcích a příjmech a výdajích, peněžní deník a doklady) – odevzdat na OSH Opava nejpozději do 15. 1. 2023
Přestupy pro sport – do 31. 3. 2023

Sjednání či zrušení pojištění VM – vždy nejpozději do 1. 10. daného roku

Poznámka:

Upřesnění jednotlivých akcí a pozvánky na jednotlivé akce budou zveřejňovány na stránkách OSH Opava: www.osh-opava.cz

K dotazům a ke sdělování informací OSH Opava, lze využít emailové adresy: info@osh-opava.cz

Organizátor 27. Svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava v roce 2024 bude SDH Ludgeřovice. (V roce 2025 bude Svatofloriánské setkání pořádat OSH Opava a HZS MSK ÚO Opava.

V roce 2026 bude Svatofloriánské setkání pořádat SDH Melč. Organizátory dalších ročníků zatím hledáme.)   

Návrh plánu akcí na rok 2023: