Kancelář je nyní nově přestěhována na adresu : Hlavní 150/107 Opava

Noční soutěž mladých hasičů v Kravařích

Sbor dobrovolných hasičů Kravaře Vás srdečně zve na

Noční soutěž mladých hasičů

Pátek 3. června 2022 / Areál SDH Kravaře – mezivodky

 

Disciplína požární útok – dle pravidel hry plamen,

– nářadí vlastní,

– stroj zajistí pořadatel,

– náběh dlažba, zbytek trati tráva,

– startovné 100,- Kč/družstvo

Kategorie: mladší žáci, starší žáci

Časový plán:  prezentace 19:30 – 20:00 hod.

nástup družstev 20:15 hod. 

start kategorie mladších žáků 20:30 hod., start kategorie starších žáků cca ve 21:30 hod., časové změny vyhrazeny dle počtu družstev

Ceny:

1. místo – pohár + putovní pohár

2. místo – pohár

3. místo – pohár

 

Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

Kontakt: 603 799 668 – p. Peterek