Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Zkoušky odborností v Závadě 18. 2. 2024

P O Z V Á N Í

 a organizační zabezpečení ke konání zkoušek odborností v Závadě

 1. Pořadatel:           OORM při OSH Opava ve spolupráci s SDH Závada
 2. Datum konání: neděle 18. února 2024
 3. Místo konání:    hasičská zbrojnice Závada
 4. Účast:                   kolektivy MH
 5. Přihlášky:           Přihlášky pro školení naleznete NÍŽE nebo na odkaze: https://osh-opava.cz/odborky24, který bude přístupný od 18. ledna do 5. února 2023 (na později dodané přihlášky nebude brán zřetel).
 6. Zkušební komise:

vedoucí   Durlák Jan

člen          Národová Lenka

člen          Cyrus Pavel

člen          Pretsch Adam

člen          Dluhošová Karolína

 1. Časový plán: od 08.00 hod.            
 2. Doprava: na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady
 3. Podmínky soutěže:
  1. Zkoušky budou probíhat dle „Směrnice hry Plamen“, „Směrnic celoroční činnosti dorostu SH ČMS, platných od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím a dle „Průvodce plněním odznaků odborností“.
  2. Uchazeči o odbornosti preventista a preventista junior si s sebou přivezou dva obrázky.
  3. Uchazeč o odbornost kronikář si sebou doveze kroniku.
  4. Příjezd na místo proběhne podle časového harmonogramu.
  5. Vedoucí kolektivu bude mít u sebe členské průkazy všech svých účastníků.

Případné dotazy a další informace podá Ing. Jan Durlák, vedoucí Okresní odborné rady mládeže při OSH Opava.

DURLÁK Jan – vedoucí OORM 

KRUSBERSKÝ Roman – starosta OSH Opava