Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Okresní kolo dorostu 2023Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Opava

Na Pastvisku 78, 74705 Opava

P O Z V Á N Í

                                                                                           

a organizační zabezpečení okresního kola

dorosteneckých kolektivů 2022/2023

1.      Pořádáte:                 OORM při OSH Opava.

2.      Datum konání:        neděle 21. května 2023.

3.      Místo konání:           Tyršův stadion Opava.

4.      Účast:             Všech registrovaných dorosteneckých kolektivů a jednotlivců okresu Opava (družstva 8+1, jednotlivci 1+1).

5.      Přihlášky:      Řádně vyplněné přihlášky je nutné zaslat přes portál https://prihlasky.dh.cz  na OSH Opava do10. května 2023, (na později dodané přihlášky nebude brán zřetel).

6.      Štáb řízení soutěže: náčelník štábu                         Krusberský Roman

velitel soutěže                        Krayzel Jakub

hlavní rozhodčí                      ing. Durlák Jan

ved. tech. čety                        Krayzel Jakub

kontrola nářadí                      Kamenár Jakub

ved. sčítací komise                Ing. Gebauerová Barbora

sčítací komise:                        Otisková Lenka

prezence:                                  Ing. Gebauerová Barbora

7.      Disciplíny a rozhodčí disciplín:

Požární útok                           Nilfová Pavla

Štafeta 4 x 100 m                  Národová Lenka

Běh na 100 m s překážkami   Cyrus Pavel

Dvojboj                                  Pretsch Adam

další rozhodčí budou určení na poradě rozhodčích 21. 5. 2023.

8.      Časový plán:          07.00 – 08.00             příjezd kolektivu a prezence,

07.30 – 08.30             kontrola materiálu,

08.30 – 08.50             slavnostní nástup,

08.50 – 09.00             porada vedoucích,

od 09.00                     zahájení plnění disciplín.

9.      Doprava:                  na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady.

10.  Zdravotní služba:    zajistí OORM Opava.

11.  Stravování:              zajistí OSH Opava.

12.  Podmínky soutěže:

1.      Soutěž bude probíhat podle „Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS“, platnost od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím a technické přílohy pravidel požárního sportu.

2.      Na zahájení a ukončení soutěže nastoupí kolektivy jednotně ustrojené. Při plnění všech disciplín je předepsáno používat ochranných příleb bez úprav na skeletu.

3.      Při prezentaci předloží vedoucí kolektivu:

          členské průkazy SH ČMS všech členů s fotografiemi,

          u členů starších 15 let platný občanský průkaz,

          v případě změn novou doplněnou přihlášku,

          zápisník kolektivu dorostu,

          potvrzení o přestupu v termínu do 31. 3. 2022.

4.      Nářadí:

          pořadatel dodá PPS 12, přetlakový ventil, PHP na štafetu 4 x 100 m a dvojboj jednotlivců, nářadí vlastní – včetně proudnic.

          každé družstvo si přiveze nejméně dvě sady hadic na běh 100 m a štafetu 4 x 100m,

          kontrola technických parametrů vlastního nářadí použitého k soutěží bude prováděna namátkově v průběhu celé soutěže. (V případě zjištění nedodržení předepsaných parametrů před disciplínou nebude družstvo připuštěno k plnění disciplíny. Pří zjištění, že nářadí neodpovídá technickým parametrům během provádění nebo po provedení disciplíny nebude družstvo hodnoceno),

          měření nářadí bude probíhat před každým pokusem disciplíny 100m přes překážky,

          během tréninku bude k dispozici měřicí nářadí na orientační převážení a přeměření.

5.      Nástup při plnění disciplín bude dle pořadí rozlosovaném OORM .

6.      Běh na 100 m s překážkami běží 4 závodnici a započítává čas třech nejlepší závodníků.

Na 1. úseku štafety 4 x 100 m bude umístěno okno.

13.  Organizační:           

­          Organizátoři si vymiňují právo určení počtu pokusu v jednotlivých disciplínách (dle počasí a časového rozvrhu). 

­          Všichni vedoucí kolektivu musí mít u sebe průkazy pojištěnců všech svých účastníku Poháru starosty OSH Opava,

­          případné informace a dotazy zodpoví p. Jan Durlák vedoucí OORM v Opavě.

                     DURLÁK Jan                                                          KRUSBERSKÝ Roman

              vedoucí OORM Opava                                                      starosta OSH Opava

Výsledek obrázku pro logo SH čms