Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Okresní kolo hry Plamen 2023
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Okresní sdružení hasičů Opava

Na Pastvisku 78, 74705 Opava

 

P O Z V Á N Í 

a organizační zabezpečení okresního kola

Celostátní hry Plamen 2022/2023.

1.      Pořádáte:                 OORM při OSH Opava.

2.      Datum konání:        sobota 20. května 2023.

3.      Místo konání:           Tyršův stadion Opava.

4.     Účast:                     Kolektivy MH, které se v obvodových kolech umístily na postupovém místě v kategorii mladší a starší (kolektiv 10 MH + vedoucí + řidič) a kolektiv MH SDH (mladší i starší), které okresní kolo pořádá, a nepostoupili z obvodového kola.

5.      Přihlášky:      Řádně vyplněné přihlášky je nutné zaslat přes portál https://prihlasky.dh.cz  na OSH Opava do10. května 2023, (na později dodané přihlášky nebude brán zřetel).

6.      Štáb řízení soutěže: náčelník štábu                         Krusberský Roman

velitel soutěže                        Krayzel Jakub

hlavní rozhodčí                      ing. Durlák Jan

ved. tech. čety                        Krayzel Jakub

kontrola nářadí                      

ved. sčítací komise                 Ing. Gebauerová Barbora

sčítací komise:                        Otisková Lenka

prezence:                                  Ing. Gebauerová Barbora

7.      Disciplíny a rozhodčí disciplín:

Požární útok CTIF                 Kamenár Jakub

Štafeta CTIF                           Národová Lenka

Požární útok Plamen           Cyrus Pavel

Štafeta 4 x 60 m                    Dubový Radim

Štafeta požárních dvojic        Pretsch Adam

další rozhodčí budou určení na poradě rozhodčích 20. 5. 2023

8.      Časový plán:          07.00 – 08.00             příjezd kolektivu a prezence,

08.30 – 08.50            slavnostní nástup,

08.50 – 09.00             porada vedoucích,

od 09.00                     zahájení plnění disciplín.

9.      Doprava:                  na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady.

10.  Zdravotní služba:    zajistí OORM Opava.

11.  Stravování:              zajistí OORM Opava.

12.  Podmínky soutěže:

1.      Soutěž bude probíhat podle “Směrnice hry Plamen“, platnost od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím.

          Požární útok CTIF běží jen starší žáci.

2.      Na zahájení a ukončení soutěže nastoupí kolektivy jednotně ustrojené. Při plnění všech disciplín je předepsáno, používaní ochranných přileb bez úprav. Družstva se budou k plnění disciplín přesouvat pořadovým krokem a před plněním disciplíny velitel družstva podá hlášení rozhodčímu disciplíny nebo startérovi.

3.      Při prezenci předloží vedoucí družstva:

          členské průkazy SH ČMS všech členů s fotografií,

          v případě změn novou přihlášku do OK hry Plamen,

4.      Nářadí:

          PÚ CTIF – hadice C včetně nosičů vlastní, džberové stříkačky vlastní, ostatní dodá pořadatel,

          PÚ Plamen – nářadí vlastní – včetně proudnic, pořadatel dodá přetlakový ventil, jednotný stroj PPS 12,

          Štafeta CTIF – nářadí vlastní, PHP + překážky dodá pořadatel,

          Štafeta 4 x 60 m – nářadí vlastní, PHP + překážky dodá pořadatel,

          Štafeta požárních dvojic – nářadí vlastní, hydrantový nástavec dodá pořadatel, přechod B/C je možno vlastní,

          kontrola technických parametrů vlastního nářadí použitého k soutěží bude prováděna namátkově v průběhu celé soutěže, v případě zjištění nedodržení předepsaných parametrů před disciplínou nebude družstvo připuštěno k plnění disciplíny. Při zjištění, že nářadí neodpovídá technickým parametrům během nebo po provedení disciplíny nebude družstvo hodnoceno.

5.      Rozlosování:             podle prezence.

13.  Organizační:           

          Organizátoři si vymiňují právo určení počtu pokusu v jednotlivých disciplínách (dle počasí a časového rozvrhu). 

          Všichni vedoucí kolektivu musí mít u sebe průkazy pojištěnců všech svých účastníku Poháru starosty OSH Opava,

          případné informace a dotazy zodpoví p. Jan Durlák vedoucí OORM v Opavě.

                    DURLÁK Jan                                                               KRUSBERSKÝ Roman

                   vedoucí OORM                                                                  starosta OSH Opava

Výsledek obrázku pro logo SH čms