Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Okresní kolo – DOROST – 2021/2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava Na Pastvisku 78, 74705 Opava

P O Z V Á N Í
a organizační zabezpečení okresního kola
dorosteneckých kolektivů 2021/2022

 

1. Pořádátel: OORM při OSH Opava ve spolupráci s SDH Kozmice.
2. Datum konání: neděle 22. května 2022.
3. Místo konání: hřiště TJ Sokol Kozmice.

4. Účast: Všech registrovaných dorosteneckých kolektivů a jednotlivců okresu Opava (družstva 8+1, jednotlivci 1+1).
5. Přihlášky: Řádně vyplněné přihlášky je nutné zaslat přes portál https://prihlasky.dh.cz na OSH Opava do10. května 2022, (na později dodané  přihlášky nebude brán zřetel).
6. Štáb řízení soutěže: 

náčelník štábu Krusberský Roman
velitel soutěže Jiří Hanslik
hlavní rozhodčí ing. Durlák Jan
ved. tech. čety Krayzel Jakub
kontrola nářadí Kamenár Jakub
ved. sčítací komise Ing. Gebauerová Barbora
sčítací komise: Otisková Lenka
prezence: Ing. Gebauerová Barbora

7. Disciplíny a rozhodčí disciplín:
Požární útok Národová Lenka
Štafeta 4 x 100 m Šónová Karolína
Běh na 100 m s překážkami Dubový Radim
Dvojboj Pretsch Adam
další rozhodčí budou určení na poradě rozhodčích 22. 5. 2022.

8. Časový plán: 07.00 – 08.00 příjezd kolektivu a prezence, 
07.30 – 08.30 kontrola materiálu,
08.30 – 08.50 slavnostní nástup,
08.50 – 09.00 porada vedoucích,
od 09.00 zahájení plnění disciplín.


9. Doprava: na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady.
10. Zdravotní služba: zajistí OORM Opava.
11. Stravování: zajištěno OSH Opava ve spolupráci s SDH Kozmice.


12. Podmínky soutěže: soutěž bude probíhat podle „Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS“, platnost od 1. 9. 2007 včetně platných dodatků. Na zahájení a ukončení soutěže nastoupí kolektivy jednotně ustrojené. Při plnění všech disciplín je předepsáno používat ochranných příleb bez úprav na skeletu. Při prezentaci předloží vedoucí kolektivu:  členské průkazy SH ČMS všech členů s fotografiemi, u členů starších 15 let platný  občanský průkaz, v případě změn novou doplněnou přihlášku, zápisník kolektivu dorostu, potvrzení o přestupu v termínu do 31. 3. 2022.
Nářadí:
– pořadatel dodá PPS 12, přetlakový ventil, PHP na štafetu 4 x 100 m a dvojboj jednotlivců, nářadí vlastní – včetně proudnic.
– každé družstvo si přiveze nejméně dvě sady hadic na běh 100 m a štafetu 4 x 100m,
– kontrola technických parametrů vlastního nářadí použitého k soutěží bude prováděna namátkově v průběhu celé soutěže. (V případě zjištění nedodržení předepsaných parametrů před disciplínou nebude družstvo připuštěno k plnění disciplíny. Pří zjištění, že nářadí neodpovídá technickým parametrům během provádění nebo po provedení disciplíny nebude družstvo hodnoceno), měření nářadí bude probíhat před každým pokusem disciplíny 100m přes překážky, během tréninku bude k dispozici měřicí nářadí na orientační převážení a přeměření.
Nástup při plnění disciplín bude dle pořadí rozlosovaném OORM. Běh na 100 m s překážkami běží 4 závodnici a započítává čas třech nejlepší
závodníků. Na 1. úseku štafety 4 x 100 m bude i pro kategorii dorostenci umístěno okno.


13. Organizační: Organizátoři si vymiňují právo určení počtu pokusu v jednotlivých disciplínách (dle počasí a časového rozvrhu).
– Všichni vedoucí kolektivu musí mít u sebe průkazy pojištěnců všech svých účastníku okresního kola,
– případné informace a dotazy zodpoví p. Jan Durlák – ved. OORM v Opavě.


DURLÁK Jan – vedoucí OORM Opava

KRUSBERSKÝ Roman – starosta OSH Opava