Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Okresní kolo hry Plamen 2021/2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Opava, Na Pastvisku 78, 74705 Opava

P O Z V Á N Í
a organizační zabezpečení okresního kola Celostátní hry Plamen 2021/2022.

1. Pořádá: OORM při OSH Opava ve spolupráci s SDH Kozmice.
2. Datum konání: sobota 21. května 2022.
3. Místo konání: hřiště TJ Sokol Kozmice.

4. Účast: Kolektivy MH, které se v obvodových kolech umístily na postupovém místě v kategorii mladší a starší (kolektiv 10 MH + vedoucí + řidič) a kolektiv MH SDH (mladší i starší), které okresní kolo pořádá, a nepostoupili z obvodového kola.

5. Přihlášky: Řádně vyplněné přihlášky je nutné zaslat přes portál https://prihlasky.dh.cz na OSH Opava do10. května 2022, (na později dodané  přihlášky nebude brán zřetel).
6. Štáb řízení soutěže: 

náčelník štábu Krusberský Roman
velitel soutěže Jiří Hanslik
hlavní rozhodčí ing. Durlák Jan
ved. tech. čety Krayzel Jakub
kontrola nářadí —
ved. sčítací komise Ing. Gebauerová Barbora
sčítací komise: Otisková Lenka
prezence: Ing. Gebauerová Barbora

7. Disciplíny a rozhodčí disciplín:
Požární útok CTIF Kamenár Jakub
Štafeta CTIF Dubový Radim
Požární útok Plamen Cyrus Pavel
Štafeta 4 x 60 m Národová Lenka
Štafeta požárních dvojic Pretsch Adam
další rozhodčí budou určení na poradě rozhodčích 21. 5. 2022

8. Časový plán: 07.00 – 08.00 příjezd kolektivu a prezence, 08.30 – 08.50 slavnostní nástup, 08.50 – 09.00 porada vedoucích, od 09.00 zahájení plnění  disciplín.

9. Doprava: na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady.

10. Zdravotní služba: zajistí OORM Opava.
11. Stravování: zajištěno OSH Opava ve spolupráci s SDH Kozmice.

12. Podmínky soutěže:
1. Soutěž bude probíhat podle “Směrnice pro celoroční činnost kolektivu MH, platnost od 1. 9. 2016.
2. Na zahájení a ukončení soutěže nastoupí kolektivy jednotně ustrojené. Při plnění všech disciplín je předepsáno, používaní ochranných přileb bez úprav. Družstva se budou k plnění disciplín přesouvat pořadovým krokem a před plněním disciplíny velitel družstva podá hlášení rozhodčímu disciplíny nebo startérovi.
3. Při prezenci předloží vedoucí družstva: členské průkazy SH ČMS všech členů s fotografií, v případě změn novou přihlášku do OK hry Plamen, kroniku kolektivu MH,
4. Odborky:
– každý sbor musí mít min. 5 mladých hasičů, kteří složili v daném ročníku hry Plamen zkoušku odbornosti.
5. Nářadí:
– PÚ CTIF – hadice C včetně nosičů vlastní, džberové stříkačky vlastní, ostatní dodá pořadatel,
– PÚ Plamen – nářadí vlastní – včetně proudnic, pořadatel dodá přetlakový ventil, jednotný stroj PPS 12,
– Štafeta CTIF – nářadí vlastní, PHP + překážky dodá pořadatel,
– Štafeta 4 x 60 m – nářadí vlastní, PHP + překážky dodá pořadatel,
– Štafeta požárních dvojic – nářadí vlastní, hydrantový nástavec dodá pořadatel, přechod B/C je možno vlastní,
– kontrola technických parametrů vlastního nářadí použitého k soutěží bude prováděna namátkově v průběhu celé soutěže, v případě zjištění   nedodržení předepsaných parametrů před disciplínou nebude družstvo připuštěno k plnění disciplíny. Při zjištění, že nářadí neodpovídá technickým parametrům během nebo po provedení disciplíny nebude družstvo hodnoceno. Rozlosování: podle prezence.

13. Organizační: Organizátoři si vymiňují právo určení počtu pokusu v jednotlivých disciplínách (dle počasí a časového rozvrhu). Všichni vedoucí kolektivu musí mít u sebe průkazy pojištěnců všech svých účastníku okresního kola, případné informace a dotazy zodpoví p. Jan Durlák – ved. OORM v Opavě.

DURLÁK Jan – vedoucí OORM 

KRUSBERSKÝ Roman – starosta OSH Opava