Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Opavská rally 2022

OSH Opava spolu s OORR, SDH Vřesina u Hlučína a SDH Bohuslavice

Vás srdečně zve na

3. ročník putovní Opavské rally pro JSDH obcí

 

Termín: 23. duben 2022

Soutěžící: Družstvo 1+3 (všichni členové družstva musí byt členové JSDH obce)

Počet příslušníku HZS ČR, ZÚ Hlučín nebo HZS podniku je omezen na jednoho, jeho funkce v družstvo, bude jen jako hasič.

Počet družstev z jednoho JSDH není omezen, ale musí byt zabezpečena akceschopnost zbylé jednotky v obci. Družstva II a III z jednoho JSDHO budou přizvány dodatečně podle celkového počtu přihlášených družstev.

Kategorie: JSDH II a III, JSDH V

Štáb soutěže:

Náčelník soutěže Ing. Ondřej Lasák

Velitel soutěže Ing. Adam Ryš

Hlavní rozhodčí Ing. Vojtěch Feher

Min. vybaveni: bude upřesněno e-mailem

Používání radiostanic je zakázáno.

Výstroj: zásahový oděv komplet. (min. jednovrstvý), zásahová pož. přilba bez úprav (ne sportovní), pracovní obuv (holeňová, kanady), ochranné rukavice, doporučujeme svítilny a suché rezervní oblečení.

Přihlášky zaslat obratem na e-mail: voorreprese@osh-opava.cz, (Další družstva z jednoho JSDHO označte II a III).

Informace: telefonicky: 724 153 129,   e-mail. voorreprese@osh-opava.cz

Prezence: Vřesina u Hlučína, hasičská zbrojnice. Čas prezence bude upřesněn, dle počtu přihlášených družstev (družstev v soutěži  min. 8 a max. 30),

Průběh:  okruh okolo 20 až 30 km se stanovišti.

Rally se bude odehrávat pouze na stanovištích (NE na přejezdu mezi stanovišti). Po příjezdu na stanoviště vystoupí pouze VD, ten bude informován rozhodčím na stanovišti o dalším dění. VD předá informace družstvu a po domluveném signálu bude spuštěn čas.

Stanoviště:

  • Test PO (nebo jiná forma přezkoušení znalosti s oboru),
  • Netradiční štafeta ve stylu TFA,
  • 3 až 4 x bojové rozvinutí (vyhledávaní, požární útok, poskytování první pomoci atd.).

Na stanovištích bude časový limit 15 až 20 minut. Po překročení, nebo po porušení taktických postupu budou udělovány trestné body. Také bude hned na místě proveden krátký debriefing.

Časový průběh:  Bude upřesněn podle počtu družstev

Hodnocení: Družstva dostávají bodové a časové ohodnocení v jednotlivých disciplínách, součet bodů z disciplín určuje celkové pořadí. Hodnotí se čas i provedení disciplíny dle základních pravidel bojového a cvičebního řádu. Dále je zaveden přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů před i během soutěže. Porušení tohoto zákazu bude řešeno trestnými body v celkovém pořadí soutěže.

Kauce při protestu nebo odvolání 100 Kč při podání rozhodčímu disciplíny, 200 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu a 300 Kč při odvolání k odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího. (Protest, nebo odvolání musí být na předepsaném formuláři, který bude mít vedoucí družstva sebou).

Vyhodnocení: vyhodnoceno bude jen vítězně družstvo v každé kategorii. Všem zúčastněným družstvům bude odeslán e-mail s podrobným bodovým hodnocením. Zveřejněné výsledky budou na stránkách OSH Opava (první místo a dále jen, zúčastněné družstva)

Změny programu proti tomuto rozpisu jsou klidně možné a budou oznámeny při zahájení soutěže.

Soutěž jednotlivců:

Samostatná soutěž pro jednotlivce, Výsledek se nebude počítat do výsledku družstva. Vyhodnocené bude zvlášť. Způsob plněná a přihlášení na tuto soutěž až na místě. Tři nejlepších dostanou medaile.

Opatření COVID – 19

Účastníci jsou povinni dodržovat v době konání platné Nařízení vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID-19. Od všech účastníků bude vyžadováno maximální odpovědnost a respektování všech potřebných opatření. Při simulacích ve vnitřcích prostorech, budou všichni mít zakryté ústa a nos.

Ing. Vojtěch Feher – vedoucí OORR

Roman Krusberský – starosta OSH Opava