Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Opavská RALLY 2023

OSH Opava spolu s OORR
 

Vás srdečně zve na 4. ročník Opavské rally pro JSDH obcí Opavská rally

 
 

 

Termín:15. duben 2023

Místo: Březová u Vítkova

Soutěžící:  družstvo 1+3 (všichni členové družstva musí byt členové JSDH obce). Počet příslušníku HZS ČR, ZÚ Hlučín nebo HZS podniku je omezen na jednoho, jeho funkce v družstvo, bude jen jako hasič. Počet družstev z jednoho JSDH není omezen, ale musí byt zabezpečena akceschopnost zbylé jednotky v obci. Družstva II a III z jednoho JSDHO budou přizvány dodatečně podle celkového počtu přihlášených družstev. 

Kategorie:  JSDH II a III, JSDH V

Min. vybaveni bude upřesněno přihlášeným jednotkám. Používání radiostanic je zakázáno. 

Výstroj: zásahový oděv komplet. (min. jednovrstvý), zásahová pož. přilba bez úprav (ne sportovní), pracovní obuv (holeňová, kanady), ochranné rukavice, doporučujeme svítilny a suché rezervní oblečení. 

Přihlášky zaslat na e-mail: voorreprese@osh-opava.cz, (Další družstva z jednoho JSDHO označte II a III).  

Informace telefonicky: 724 153 129, e-mail. voorreprese@osh-opava.cz 

Prezence: Březová, hasičská zbrojnice. Čas prezence bude upřesněn, dle počtu přihlášených družstev (družstev v soutěži  min. 8 a max. 30)

Průběh: okruh okolo 20 až 30 km se stanovišti. Rally se bude odehrávat pouze na stanovištích (NE na přejezdu mezi stanovišti). Po příjezdu na stanoviště vystoupí pouze VD, ten bude informován rozhodčím na stanovišti o dalším dění. VD předá informace družstvu a po domluveném signálu bude spuštěn čas. 

Stanoviště:

Test PO (nebo jiná forma přezkoušení znalosti s oboru)

Netradiční štafeta ve stylu TFA

3 x bojové rozvinutí (vyhledávaní, požární útok, poskytování první pomoci atd.).   

Na stanovištích bude časový limit 15 až 20 minut. Po překročení, nebo po porušení taktických postupu budou udělovány trestné body. Také bude hned na místě proveden krátký debriefing. 

Hodnocení: družstva dostávají bodové a časové ohodnocení v jednotlivých disciplínách, součet bodů z disciplín určuje celkové pořadí. Hodnotí se čas i provedení disciplíny dle základních pravidel bojového a cvičebního řádu. Dále je zaveden přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů před i během soutěže. Porušení tohoto zákazu bude řešeno trestnými body v celkovém pořadí soutěže.

Vyhodnocení:  vyhodnoceno bude jen vítězně družstvo v každé kategorii. Všem zúčastněným družstvům bude odeslán e-mail s podrobným bodovým hodnocením. Zveřejněné výsledky budou na stránkách OSH Opava (první místo a dále jen, zúčastněné družstva).

Soutěž jednotlivců: samostatná soutěž pro jednotlivce, výsledek se nebude počítat do výsledku družstva. Vyhodnocené bude zvlášť. Způsob plněná a přihlášení na tuto soutěž až na místě. Tři nejlepších dostanou medaile. 

Ing. Vojtěch Feher  – vedoucí OORR          

Krusberský Roman – starosta OSH Opava