Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

OSH Ostrava pořádá soutěž v běhu na 60 m. zařazenou do Slezského poháru

Okresní odborná rada mládeže ve spolupráci s SH ČMS – OSH Ostrava – město pořádá soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami zařazenou do Slezského poháru

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE běh na 60 metrů s překážkami

K řádnému zajištění soutěže je zpracováno následující organizační zabezpečení, dle něhož se bude celá akce připravovat a řídit.

Pořadatel:                           OORM Ostrava ve spolupráci s SH ČMS – OSH Ostrava – město                                      

Místo konání:                    areálu IVC Ostrava-Poruba, ul. Martinovská

Datum konání:                   neděle 11. září 2022

Časový harmonogram:    8:30-9:30                 prezence a tréninky – mladší žáci

                                               9:30-10:00               prezence – starší žáci

                                               10:00                         start – mladší žáci

                                               tréninky a starty starších žáků začnou po ukončení 2 pokusů mladších žáků do 9.00   

Kategorie:                           mladší dívky, mladší chlapci       ročníky 2011, 2012, 2013, 2014 …

                                               starší dívky, starší chlapci           ročníky 2007, 2008, 2009, 2010

 Startovné:                           50 Kč

Štáb soutěže:

Velitel soutěže:                  Tomáš Bobrovský

Hlavní rozhodčí:                 Pavel Hrbáček

Rozhodčí disciplíny:           Zdeněk Gvuzď

Náčelník štábu:                  Lucie Svobodová

Prezence:                             Stanislava Močigembová

Zdravotník:                          Kristýna Prčíková

Časomíra:                             SDH Michálkovice

Strava:                                  SDH Horní Datyně

Disciplíny:

Běh na 60 metrů s překážkami: dle směrnic hry Plamen platných od 1. 9. 2016 včetně platných dodatků

  • Kontrola nářadí bude prováděná průběžně
  • Disciplína bude prováděna na dva pokusy

Prezence:

Při prezenci vedoucí předloží od všech závodníků:

  • členské průkazy SH ČMS s fotografií (popř. průkaz totožnosti), dítě musí být řádně zavedeno v evidenci SH ČMS
  • platné potvrzení pro vstup na sportoviště dle Mimořádného opatření vlády – viz. níže
  • doporučujeme mít u sebe průkazky pojištěnců

Přihlášky:

Přihlášení bude probíhat elektronickou formou přes google formulář – https://forms.office.com/r/DS8VxzacWd

Z důvodu sestavení startovní listiny je uzávěrka přihlášek dne 6. 9. 2021

Stravu zajistí SDH Horní Datyně.

 

                                                                                                                      Zpracováno OORM dne 22.6.2022