Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Okresní shromáždění představitelů OSH 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Opava 

Na Pastvisku 1587/78, Kateřinky, 74705 Opava 

POZVÁNÍ na okresní shromáždění představitelů SDH

v sobotu 19. března 2022 v Kulturním domě ve Stěbořicích 


Zahájení v 8:30 h Prezence od 7:30 h 

Program: 

– Zahájení a uvítání 

– Volba návrhové a mandátové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů 

– Zpráva o činnosti OSH za rok 2021 

– Zprávy odborných rad OSH za rok 2021 

– Zpráva o hospodaření za rok 2021 

– Zpráva OKRR za rok 2021 

– Návrhu rozpočtu na rok 2022 

– Zpráva mandátové komise 

– Předání ocenění 

– Diskuse 

– Usnesení 

– Závěr

Starostové a představitelé SDH se jednání zúčastňují s hlasem rozhodujícím, ostatní pozvání hosté mají hlas poradní.

Zve Výkonný výbor OSH Upozornění: Jednání OSP SDH se zúčastňuje pouze starosta SDH nebo jím pověřený zástupce. 

Účast členů SH ČMS je očekávána ve slavnostním stejnokroji.