Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Plán akcí OSH Opava na rok 2020

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Opava

 Plán hlavních akcí v roce 2020

VVH za rok 2019        – SDH do 31. 1. 2020

                                        okrsky nejpozději do 29. 2. 2020

Odvod členských příspěvků na OSH – do 8. 3. 2020

Shromáždění delegátů SDH – 21. 3. 2020, Kulturní dům Kobeřice (pod záštitou SDH Kobeřice)

 „8. hasičský ples“ – ples OSH Opava – 28. 3. 2020, Slavkov

Porada starostů okrsků – sobota 25. 4. 2020, dále sobota 24. 10. 2020

Školení – vedoucích mládeže – 23. -25. 10. 2020, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Akce daruj krev – začátek 4. května 2020 (vždy od 7 hodin) – trvá do konce května 2020

Aktiv zasloužilých hasičů   – okresní setkání – 22. 10. 2020 v dopoledních hodinách, místo bude upřesněno

                                             – krajské setkání spojené s rekreací – 24. 6. 2020, Komorní Lhota

                                             – zájezd ZH – 21. 5. 2020

Soutěže: Hra Plamen   – obvodová kola – jarní část do 10. 5. 2020 (výsledky zaslat na OSH nejpozději do 12. 5. 2020)

                                                                 – podzimní část do 01. 11. 2020

                                                    – okresní kolo – 23. 5. 2020, Malé Hoštice (přihlášky zaslat do 10. 5. 2020 na OSH)

                                       – krajské kolo hry Plamen a dorostu – 5. – 7. 6. 2020, Tyršův stadion Opava, Slavkov

                                       – MČR hry Plamen – 26. – 28. 6. 2020, Jihlava

                        Globus Cup – 31. 5. 2020, Tyršův stadion Opava

                        Pohár starosty OSH Opava (20. ročník) – 27. 6. 2020, Bobrovníky

                        Pohár starosty KSH MSK – 5. 9. 2020, okres Karviná

                        Okresní ligy mládeže – dle kalendáře daných lig

                        Zkoušky k získání odznaků odborností MH Opavská liga – 8. 2. 2020, Skřipov

  Hlučínská liga – 23. 2. 2020, Závada

               Dorost        – okresní kolo – jarní část – 24. 5. 2020, Malé Hoštice (přihlášky do 10. 5. 2020)

                                                             podzimní část – 17. 10. 2020,

                                   – krajské kolo hry Plamen a dorostu – 5. – 7. 6. 2020, Tyršův stadion Opava, Slavkov

                                   – MČR Dorostu – 4. – 8. 7. 2020, Zábřeh

                        Opavská liga O pohár AUTOBOND GROUP a.s. (dorost) – dle kalendáře dané ligy

               Požární sport         I. kolo v okrscích do 24. 5. 2020

                                               – okresní kolo – 30. 5. 2020, Tyršův stadion Opava

                                                – KK v PS – Přerov, termín bude určen dodatečně

                                                – MČR v PS – 21. – 23. 8. 2020, Ostrava

                                 Super pohár starosty OSH Opava pro muže do 35. let a nad 35. let, pohár OORRe pro ženy do 26 let a nad 26 let 30. 5. 2020, Tyršův stadion Opava

                        MČR – CTIF mužů a žen (Svatováclavský pohár) – 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové

                        MČR TFA – 3. 10. 2020, Svitavy

Okresní liga veteránu – dle kalendáře OLV

Opavská liga O pohár AUTOBOND GROUP a.s. dle kalendáře dané ligy

Požární ochrana očima děti a mládeže      – předání prací vítězů základních kol do 17. 4. 2020, OSH Opava

                                                                   – vyhodnocení okresního kola 28. 3. 2020, místo bude upřesněno

                                                                   – vyhodnocení krajského kola 7. 5. 2020, Opava

                                                                   – předání cen vítězům OK, KK – 28. 5. 2020, místo bude upřesněno

Celookresní seminář preventistů (IMZ) – 7. 11. 2020, HZS ÚO Opava

Krajský seminář prevence – ÚHŠ Jánské Koupele, datum bude upřesněno

Porada vedoucích mládeže – 22. 8. 2020, Malé Hoštice

24. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava – 16. 5. 2020, Opava (pod záštitou HZS MSK ÚO Opava)

Celostátní hasičská pouť – 25. 4. 2020, Sv. Hostýn

3. ročník putovní Opavské rally pro JSDH obcí 28. 3. 2020, místo bude upřesněno později

Školení nových rozhodčích v PS – termín a místo bude upřesněno

Cyklická odborná přípravavelitelů JPO II a JPO III – 7. 3. 2020, na PS Opava, Hlučín, Vítkov (dle hasebních obvodů)

  velitelů JPO V – 7. 11. 2020 – začátek vždy v 8.30 hod.

Pokyn velitele (zkouška čerpadel) – do 31. 10. 2020 dle pokynu jednotlivých okrsků (Hlášení o provedeném pokynu velitele dodat na OSH do 3. 11. 2020)

Školení funkcionářů SDH – proběhne v průběhu roku 2020, ÚHŠ Jánské Koupele příp. KD Melč

 

Organizační:   Hlášení o činnosti SDH za rok 2019 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2020 na OSH Opava

Registrační list kolektivu MH na rok 2020 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2020 na OSH Opava

Registrační list sportovního oddílu na rok 2020 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2020 na OSH

Zpráva o valné hromadě SDH, Usnesení z VH SDH, Plán činnosti SDH na rok 2020, Příloha k RL, Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a Výpis z usnesení VH SDH – odevzdat neprodleně po uskutečněné valné hromadě SDH, nejpozději však do 10. 2. 2020 na OSH Opava

Přehled o majetku a závazcích SDH – odevzdat nejpozději do 31. 5. 2020 na OSH Opava

Dokumenty za okrsek (Přehled o majetku a závazcích a příjmech a výdajích, peněžní deník a doklady) – odevzdat na OSH Opava nejpozději do 10. 1. 2020

Přestupy – do 31. 3. 2020

Sjednání pojištění VM – vždy k 1. 3. a 1. 10. daného roku; zrušení pojištění VM – vždy k 15. 1. a 15. 8. daného roku

Jednání VV – 23.1, 27.2, 12.3, 23.4, 28.5, 25.6, měsíc 7. a 8. pouze vedení OSH, 24.9, 29.10, 26.11, prosinec bude upřesněn

 

Poznámka:     Upřesnění jednotlivých akcí a pozvánky na jednotlivé akce budou zveřejňovány na stránkách OSH Opava: www.osh-opava.cz

K dotazům a ke sdělování informací OSH Opava, lze využít emailové adresy: info@osh-opava.cz   

Organizátor 25. Svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava v roce 2021 bude SDH Píšť. (Organizátory dalších ročníků zatím hledáme. V roce 2024 bude Svatofloriánské setkání pořádat SDH Malé Hoštice.)