Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Plán akcí OSH Opava na rok 2021

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Opava

 Plán hlavních akcí v roce 2021

VVH za rok 2020        – SDH – jakmile bude umožněno ve vztahu k nařízením vlády

                               okrsky – jakmile bude umožněno ve vztahu k nařízením vlády

Shromáždění představitelů SDH – 20. 3. 2021, OÚ Kobeřice

Porada starostů okrsků – sobota 24. 4. 2021, dále sobota 23. 10. 2021

Porada vedoucích mládeže – 21. 8. 2021, Malé Hoštice

Školení vedoucích mládeže – 17. – 18. 04. 2021, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele (pouze pro již přihlášené)

                                                         23. – 24. 10. 2021, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Školení nových rozhodčích v PS – duben 2021, Ostrava

Školení funkcionářů SDH – proběhne v průběhu roku 2021, ÚHŠ Jánské Koupele příp. KD Melč

Celookresní seminář preventistů (IMZ) – 6. 11. 2021, místo bude upřesněno

Krajský seminář prevence – 5. – 7. 2. 2021, ÚHŠ Jánské Koupele

Aktiv zasloužilých hasičů   – okresní setkání ZH – 21. 10. 2021 v dopoledních hodinách, restaurace Terasa

                                             –  zájezd ZH okresu Opava – 20. 5. 2021

                                             –  krajské setkání ZH spojené s rekreací – 21. – 25. 6. 2021, Komorní Lhotka

Akce daruj krev – začátek 3. května 2021 (vždy od 7 hodin) – trvá do konce května 2021

Požární ochrana očima děti a mládeže      – předání prací vítězů základních kol do 12. 3. 2021 na OSH Opava

– vyhodnocení okresního kola – 25. 3. 2021, místo bude upřesněno

                                                                   – předání ocenění za okresní kolo – 3. 6. 2021, místo bude upřesněno

– předání ocenění za krajské kolo – 12. 4. 2021, Bruntál

Akce „ADAM hasičem“ – 18. – 20. 6. 2021, ÚHŠ Jánské Koupele (akce pro děti ze spolku ADAM a DDŠ Těrlicko)

Ples OSH Opava – „8. hasičský ples“ – 27. 3. 2021, KD Rybníček Opava

24. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava – 8. 5. 2021, Píšť

Celostátní hasičská pouť – 24. 4. 2021, Sv. Hostýn

3. ročník putovní Opavské rally pro JSDH obcí březen – duben 2021, místo bude upřesněno

Cyklická odborná přípravavelitelů JPO II a JPO III – 6. 3. 2021, na PS Opava, Hlučín, Vítkov (dle hasebních obvodů)

  velitelů JPO V – 6. 11. 2021 – začátek vždy v 8.30 hod.

Pokyn velitele (zkouška čerpadel) – do 1. 11. 2021 dle pokynu jednotlivých okrsků (Hlášení o provedeném pokynu velitele dodat na OSH do 3. 11. 2021)

SOUTĚŽE:

–     Hra Plamen         – obvodová kola – jarní část do 9. 5. 2021 (výsledky zaslat na OSH nejpozději do 11. 5. 2021)

                                                                       – podzimní část do 1. 11. 2021

                                   – okresní kolo – 22. 5. 2021, Malé Hoštice (přihlášky zaslat do 10. 5. 2021 na OSH)

                                   – krajské kolo hry Plamen – 4. – 5. 6. 2021, Tyršův stadion Opava a Slavkov

                                   – MČR hry Plamen – 25. – 27. 6. 2021, Jihlava

               Zkoušky k získání odznaků odborností MH Opavská liga – 13. 2. 2021, Zlatníky

                                                                                                           – Hlučínská liga – 21. 2. 2021 (28. 2. 2021), Závada

               Mezinárodní soutěž CTIF OSH Opava – 22. 5. 2021, Malé Hoštice (proběhne v rámci OK hry Plamen)

               Globus Cup – 30. 5. 2021, Tyršův stadion Opava

               Pohár starosty OSH Opava (21. ročník) – 26. 6. 2021, Bobrovníky

               Pohár starosty KSH MSK – 4. 9. 2021, místo bude upřesněno

               Okresní ligy mládeže vždy dle kalendáře dané ligy

               Halová soutěž SDH Dolní Životice – 21. 2. 2021, Opava

               Havířovská hala – 27. 2. 2021, Havířov

               Jablonecká hala mladých hasičů (60 m) – 6. – 7. 3. 2021, Jablonec

               Krajský festival přípravek – květen 2021, Nošovice

–     Dorost                  – okresní kolo – 1. část ročníku 2020/2021 (původně podzim) – 11. 4. 2021, Kyjovice

                                                                 – 2. část ročníku 2020/2021 (jaro) – 23. 5. 2021, Malé Hoštice

                                                       podzimní část ročníku 2021/2022 – 16. 10. 2021, místo bude upřesněno

                                    – krajské kolo Dorostu – 6. 6. 2021, Tyršův stadion Opava

                        – MČR Dorostu – 2. – 5. 7. 2021, Zábřeh na Moravě

               Opavská liga „O pohár AUTOBOND GROUP a.s.“ (dorost) – dle kalendáře dané ligy

               Jablonecká hala dospělých a dorostu (100 m) – 20. – 21. 3. 2021, Jablonec

–     Požární sport – okrsková kola (I. kola v PS) – do 23. 5. 2021

                                      – okresní kolo – 29. 5. 2021, Tyršův stadion Opava

                                       – KK v PS – 19. – 20. 6. 2021, Přerov

                                       – MČR v PS – 28. – 29. 8. 2021, Ostrava

               Super pohár starosty OSH Opava pro muže do 35. let a nad 35. let, pohár OORRe pro ženy do 26 let a nad 26 let 29. 5. 2021, Tyršův stadion Opava

               MČR – CTIF mužů a žen (Svatováclavský pohár) – 25. 9. 2021 ve Dvoře Králové nad Labem

               MČR TFA – 24. 4. 2021, Svitavy

               Okresní liga veteránu – dle kalendáře OLV

               Opavská liga „O pohár AUTOBOND GROUP a.s.“ dle kalendáře dané ligy,

 – 5. 3. 2021 – přípravná schůzka k danému ročníku

Organizační:  

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2021 na OSH Opava

Registrační list kolektivu MH na rok 2021 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2021 na OSH Opava

Registrační list sportovního oddílu na rok 2021 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2021 na OSH

Dokumenty za okrsek (Peněžní deník, originály účetních dokladů) – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2021 na OSH

Zpráva o valné hromadě SDH, Plán činnosti SDH na rok 2021 – odevzdat neprodleně po uskutečněné valné hromadě SDH na OSH Opava

Odvod členských příspěvků na OSH – do 28. 2. 2021

Přestupy v rámci postupových soutěží – do 31. 3. 2021

Sjednání pojištění VM – vždy k 1. 3. a 1. 10. daného roku; zrušení pojištění VM – vždy k 15. 1. a 15. 8. daného roku

Přehled o majetku a závazcích SDH – odevzdat nejpozději do 31. 5. 2021 na OSH Opava

(je povinností každého SDH toto odevzdat; musí být prostřednictvím OSH zveřejněno ve Spolkovém rejstříku)

Poznámka:

Upřesnění jednotlivých akcí a pozvánky na jednotlivé akce budou zveřejňovány na stránkách OSH Opava: www.osh-opava.cz

K dotazům a ke sdělování informací OSH Opava, lze využít emailové adresy: info@osh-opava.cz   

Organizátor 25. Svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava v roce 2022 bude okrsek č. 2 společně s městem Hradec nad Moravicí a SDH Hradec nad Moravicí. (Organizátory dalších ročníků zatím hledáme.)

 

Sbory okresu Opava mají možnost zapisovat konání svých akcí do kalendáře akcí OSH Opava pomocí Google formuláře, na nějž naleznete odkaz na našich webových stránkách. (Kalendář akcí OSH Opava je zveřejněn na webových stránkách OSH Opava pod záložkou „ostatní“.)