Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Plán hlavních akcí OSH Opava na rok 2022 – aktualizováno

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Opava

VVH za rok 2021 – SDH do 31. 1. 2022
– okrsky nejpozději do 28. 2. 2022
Odvod členských příspěvků na OSH – do 28. 2. 2022
Shromáždění představitelů SDH – 19. 3. 2022, Kulturní dům Stěbořice
Porada starostů okrsků – sobota 23. 4. 2022, dále sobota 22. 10. 2022, místa budou upřesněna

Školení 

Vedoucích mládeže – obnova kval. VM II. a III. st. – 22. 1. 2022, KD Jamnice
získání kval. VM III. st. a rozšíření na VM II. st. – 22.-23. 10. 2022, ÚHŠ J.K.
zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu – 28. 8. 2022, KD Malé Hoštice
rozhodčích mládeže – 9. 4. 2022, HZ Ludgeřovice
Funkcionářů SDH (jednatel, starosta) – datum a místo budou upřesněny
Hospodářů SDH – datum a místo budou upřesněny

Akce daruj krev – začátek 2. května 2022 (vždy od 7 hodin) – trvá do konce května 2022
Aktiv zasloužilých hasičů – okresní setkání – 20. 10. 2022 v dopoledních hodinách, restaurace Terasa Opava – zájezd ZH – 19. 5. 2022

Soutěže:

Hra Plamen – obvodová kola – jarní část do 8. 5. 2022 (výsledky zaslat na OSH nejpozději do 13. 5. 2022)
– podzimní část do 31. 10. 2022
– okresní kolo – 21. 5. 2022, Kozmice (přihlášky zaslat do 15. 5. 2022 na OSH)
– krajské kolo hry Plamen a dorostu – 10.–11. 6. 2022, Frýdek – Místek
– MČR hry Plamen – 24.-26. 6. 2022, Hradec Králové
– MČR 60 m – 25. 9. 2022, okres Benešov (bude upřesněno)
Mezinárodní soutěž CTIF – 21. 5. 2022, Kozmice
Globus Cup – 29. 5. 2022, Tyršův stadion Opava
Pohár starosty OSH Opava (21. ročník) – 25. 6. 2022, Bobrovníky
Opavská hala – říjen 2022 (bude upřesněno), víceúčelová hala Opava
Okresní ligy mládeže – dle kalendáře daných lig
Zkoušky k získání odznaků odborností MH – Opavská a Mladecká liga – 19. 3. 2022, Hněvošice, Hlučínská liga – 10. 4. 2022, Závada

Dorost – okresní kolo – jarní část – 22. 5. 2022, Kozmice (přihlášky do 15. 5. 2022)
– podzimní část – 15. 10. 2022, Těškovice
– krajské kolo hry Plamen a dorostu – 12. 6. 2022, Frýdek – Místek
– MČR Dorostu – 1.-3. 7. 2022, Ústí nad Labem

Opavská liga O pohár AUTOBOND GROUP a.s. (dorost) – dle kalendáře dané ligy
Požární sport – I. kolo – v okrscích (obvodech) do 22. 5. 2022
– okresní kolo – 28. 5. 2022, Opava (přihlášky nejpozději do 24. 5. 2022 na OSH)
– KK v PS – 18.-19. 6. 2022, Přerov
– MČR v PS – 26.-28. 8. 2022, Pardubice
Superpohár starosty OSH Opava pro muže do 35. let a nad 35. let – 28. 5. 2022, Opava
Pohár OORR pro ženy do 26 let a nad 26 let – 28. 5. 2022, Opava
Superpohár starosty OSH Opava veteránů – 28. 5. 2022, Opava
Německé hasičské mistrovství v CTIF – 2.-6. 6. 2022, Mühlhausen (Durynsko)
17. mezinárodní soutěž CTIF – 17.-24. 7. 2022, Celje (Slovinsko)
MČR – CTIF mužů a žen (Svatováclavský pohár) – 24. 9. 2022 ve Dvoře Králové nad Labem
MČR TFA – 1. 10. 2022, Štramberk

Okresní liga veteránů – dle kalendáře OLV

O pohár AUTOBOND GROUP Opavská liga – dle kalendáře dané ligy

Požární ochrana očima děti a mládeže – předání prací vítězů základních kol do 20. 3. 2022, OSH Opava
– vyhodnocení okresního kola – 29. 3. 2022, HZ Kyjovice
– předání ocenění z OK a KK – 27. 5. 2022, místo bude upřesněno

Celookresní seminář preventistů (IMZ) – 5. 11. 2022, HZ Kylešovice

25. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava – 7. 5. 2022, Hradec nad Moravicí

3. ročník putovní Opavské rally pro JSDH obcí – 23. 4. 2022, Bohuslavice, Vřesina

Cyklická odborná příprava – velitelů JPO II a JPO III – 12. 3. 2022, na PS Opava, Hlučín, Vítkov (dle has. obvodů)
– velitelů JPO V a JPO VI – 15. 10. 2022 – začátek vždy v 8.30 hod.

Pokyn velitele (zkouška čerpadel) – do 1. 11. 2022 dle pokynu jednotlivých okrsků (Hlášení o provedeném pokynu velitele dodat na OSH do 5. 11. 2022)

Organizační: Hlášení o činnosti SDH za rok 2021 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2022 na OSH Opava

Registrační list kolektivu MH na rok 2022 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2022 na OSH Opava

Registrační list sportovního oddílu na rok 2022 – odevzdat nejpozději do 15. 1. 2022 na OSH

Zpráva o valné hromadě SDH, Usnesení z VH SDH, Plán činnosti SDH na rok 2022 – odevzdat neprodleně po uskutečněné valné hromadě SDH, nejpozději však do 10. 2. 2022 na OSH Opava
Přehled o majetku a závazcích SDH – odevzdat nejpozději do 31. 5. 2022 na OSH Opava
Dokumenty za okrsek (Přehled o majetku a závazcích a příjmech a výdajích, peněžní deník a doklady) – odevzdat na OSH Opava nejpozději do 15. 1. 2022

Přestupy pro sport – do 31. 3. 2022

Sjednání pojištění VM – vždy k 1. 3. a 1. 10. daného roku; zrušení pojištění VM – vždy k 15. 1. a 15. 8. daného roku
Poznámka: Upřesnění jednotlivých akcí a pozvánky na jednotlivé akce budou zveřejňovány na stránkách OSH Opava: www.osh-opava.cz

K dotazům a ke sdělování informací OSH Opava, lze využít emailové adresy: info@osh-opava.cz

Organizátor 26. Svatofloriánského setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava v roce 2023 bude SDH Štěpánkovice. (V roce 2024 bude Svatofloriánské setkání pořádat SDH Ludgeřovice. V roce 2025 bude Svatofloriánské setkání pořádat OSH Opava a HZS MSK ÚO Opava. Organizátory dalších ročníků zatím hledáme.)
Dodržení plánovaných termínů je závislé na nařízeních vlády, která budou v danou chvíli platná.