Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Plán hlavních akcí v roce 2019

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Opava

Plán hlavních akcí v roce 2019

VVH za rok 2018 – SDH do 31. 1. 2019

– okrsky nejpozději do 28. 2. 2019

Odvod členských příspěvků na OSH – do 8. 3. 2019

Shromáždění představitelů SDH – 23. 3. 2019, Kulturní dům Bohuslavice (pod záštitou SDH Bohuslavice)

Porada starostů okrsků – čtvrtek 25. 4. 2019 – společně s VV, dále sobota 26. 10. 2019

Školení – vedoucích mládeže – 12. – 13. 10. 2019, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Krajský festival Přípravek – 15. 6. 2019, Bobrovníky

Akce daruj krev – začátek 2. května 2019 (vždy od 7 hodin) – trvá do konce května 2019

Aktiv zasloužilých hasičů – okresní setkání ve čtvrtek 17. 10. 2019 v dopoledních hodinách, místo bude určeno dodatečně

– krajské setkání spojené s rekreací – 24. 6. 2019, Komorní Lhota

– zájezd ZH – 23. 5. 2019

Soutěže: hra Plamen – obvodová kola – jarní část do 8. 5. 2019 (výsledky zaslat na OSH nejpozději do 10. 5. 2019)

– podzimní část do 31. 10. 2019

– okresní kolo – 18. 5. 2019, Hněvošice (přihlášky zaslat do 10. 5. 2019 na OSH)

– krajské kolo hry Plamen a dorostu – 7 – 9. 6. 2019, Ostrava

Dorost okresní kolo – jarní část – 19. 5. 2019, Hněvošice (přihlášky do 10. 5. 2019)

– podzimní část – 19. 10. 2019, Zlatníky

– MČR Plamen a Dorost – místo a termín bude určen dodatečně

Okresní ligy mládeže – dle kalendáře daných lig

Pohár starosty OSH (19. ročník) – 22. 6. 2019, Kyjovice

Pohár starosty KSH MSK pro MH – 31. 8. 2019, Velké Hoštice (Malé Hoštice)

Globus Cup – 26. 5. 2019, Tyršův stadion Opava

PS I. kolo v okrscích do 20. 5. 2019

– II. kolo – 25. 5. 2019, Tyršův stadion Opava

– KK v PS – Olomoucký kraj, termín bude určen dodatečně

– MČR v PS – České Budějovice, termín bude určen dodatečně

Super pohár starosty OSH Opava pro muže do 35. let a nad 35. let, pohár OORR pro ženy do 26 let, nad 26 let – 25. 5. 2019, Tyršův stadion Opava

MČR – CTIF mužů a žen (Svatováclavský pohár) – 28. 9. 2019 ve Dvoře Králové

– CTIF liga Ostrava hala – 23. 3. 2019, hala Ostrava (pod záštitou SDH Michálkovice)

MČR TFA – termín a místo bude upřesněno

Okresní liga veteránu – dle kalendáře soutěží OLV

Požární ochrana očima děti – předání prací vítězů základních kol do 15. 3. 2019, OSH Opava

– vyhodnocení okresního kola ve čtvrtek 21. 3. 2019, HZ Kyjovice

– vyhodnocení krajského kola 2. 5. 2019, Bruntál

– předání cen vítězům OK, KK – 21. 6. 2019, místo bude upřesněno

Celo okresní seminář preventistů (IMZ) – 9. 11. 2019, HZS ÚO Opava

Krajský seminář prevence – 8. – 10. Únor 2019, ÚHŠ Jánské Koupele

Porada vedoucích mládeže – 24. 8. 2019, Malé Hoštice

Celo okresní svatofloriánské setkání hasičských zástav – 11. 5. 2019, Dolní Životice (pod záštitou SDH Dolní Životice a SDH Hertice)

Celostátní hasičská pouť – 27. 4. 2019 (Sv. Hostýn)

2. ročník Opavské rely pro JSDH – 6. 4. 2019

Školení nových rozhodčích v PS – termín a místo bude upřesněno

Cyklická odborná příprava – velitelů JPO II a JPO III – dle hasebních obvodů na PS – Opava, Hlučín, Vítkov proběhne 9. 3. 2019 a velitelů JPO V proběhne 9. 11. 2019 – začátek vždy v 8.30 hod.

Pokyn velitele (zkouška čerpadel) – do 27. 10. 2019 dle pokynu jednotlivých okrsků – Hlášení o provedeném pokynu velitele dodat na OSH do 3. 11. 2019

24. Reprezentační ples SH ČMS – 16. března 2019, Hotel Clarion Ostrava

Organizační: statistické hlášení SDH za rok 2018 odevzdat do 15. 1. 2019 na OSH

okrsky (sumář hlášení) odevzdat nejpozději do 15. 2. 2019 na OSH

registrační listy kolektivů MH (stav k 1. 1. 2019) odevzdat nejpozději do 15. 1. 2019 na OSH

přehled o majetku a závazcích odevzdat nejpozději do 31. 5. 2019

přestupy – do 30. 3. 2019

pojištění VM – k 1. 3. a 1. 10. – zrušení pojištění k 15. 1. a 15. 8. daného roku

Jednání VV – 24.1, 21.2, 21.3, 25.4, 23.5, 27.6, měsíc 7. a 8. pouze vedení OSH, 26.9, 24.10,

28.11, prosinec bude upřesněn

Poznámka: Upřesnění akcí a pozvánky budou zveřejňovány na webových stránkách OSH Opava:

www.osh–opava.cz

K dotazům a ke sdělování informací pro OSH lze využít emailové adresy: info@osh-opava.cz

Organizátoři svatofloriánského setkání v roce 2020 – HZS MSK ÚO Opava

 

v roce 2021 – SDH Kyjovice