Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele

na období září  – prosinec 2022

SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Moravice 136, 749 01  VÍTKOV

 tel: 556 309 017, e-mail: hasici.skola@uhs.cz, www.uhs.cz

Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele na období září  – prosinec 2022

 Měsíc:  ZÁŘÍ – PROSINEC

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

16.9. – 18.9.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

Pro již přihlášené

3.10. – 7.10.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

40

 

3.10. – 7.10.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

40

 

8.10. – 9.10.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

16

 

10.10. – 16.10.

Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

64

Vlastní pila

10.10. – 14.10.

Základní odborná příprava členů JSDHO(P)

40

 

24.10. – 25.10.

Odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

 

24.10. – 25.10.

Nositel dýchací techniky

16

Vlastní dýchací přístroj

26.10. – 27.10.

Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDHO 

16

 

31.10. – 4.11.

Vyprošťování zraněných osob z havarovaných

vozidel

40

 

31.10. – 4.11.

Základní odborná příprava členů JSDHO(P)

40

 

5.11. – 6.11.

Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDHO 

16

 

5.11. – 6.11.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

16

 

7.11. – 11.11.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

40

 

7.11. – 11.11.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

40

 

18.11. – 20.11.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

Pro již přihlášené

19.11. – 20.11.

Technik technické a chemické služby

16

 

26.11. – 27.11.

Odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

 

28.11. – 4.12.

Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

64

Vlastní pila

2.12. – 4.12.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel e-learningovou formou

24

Nutnost se přihlásit do 2.11.

2.12. – 4.12.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel e-learningovou formou

24

Nutnost se přihlásit do 2.11.

9.12. – 11.12.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

Pro již přihlášené

10.12. – 11.12.

Nositel dýchací techniky

16

Vlastní dýchací přístroj

 Odbornou přípravu provádí ÚHŠ Jánské Koupele v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy JSDH obcí a podniků.

 Začátky kurzů jsou stanoveny na 9:00 hod., pokud v poznámce není uvedeno jinak. Prezentace do 8.30 hod.

 Další kurzy lze do programu zařadit na základě konkrétního zájmu i v jiných termínech včetně pravidelné odborné přípravy. Nabízíme také zabezpečení odborné přípravy při dostatečném množství zájemců (i základní odborné přípravy členů JSDH) mimo školu na místě dohodnutém se zájemcem.

Aktuální ceny kurzů jsou uvedeny na www.uhs.cz. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výuku, ubytování a stravování. ÚHŠ Jánské Koupele je plátcem DPH. V případě, že nejsou požadovány služby v plném rozsahu (ubytování, stravování), prosíme uvést tuto skutečnost do přihlášky. Při vystavení faktury tento požadavek bude akceptován.

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě přihlášené zájemce budeme bez prodlení informovat.

Přihlášení do kurzu se provádí přes webový formulář na internetových stránkách školy. Takto je zajištěna i aktuální informace o počtu volných míst v kurzu a také o dalších přihlášených, což může být prospěšné např. pro domluvu o společném cestování posluchačů. Přihlášky prosíme zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem či podnikem. Na internetových stránkách najdete i další podrobnější informace o nabízených kurzech. Informace rádi poskytneme i telefonicky na čísle 556 309 017, kontaktní osoby Ing. Karger a Ing. Vícha.