Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Pozvánka na zahájení nového ročníku Hry plamen 2021/2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Okresní sdružení hasičů Opava

Na Pastvisku 1587/78, 74705 Opava

 

P O Z V Á N Í

 

OORM při OSH Opava zve všechny vedoucí kolektivů Mladých hasičů okresu Opava na

zahájení ročníku 2021 – 2022 ve hře Plamen a celoroční činnosti dorostu,

(povinnost účasti alespoň jednoho vedoucího sborů, kteří se chtějí účastnit lig mladých hasičů)

které se uskuteční

v neděli 22. srpna 2021 v 8.30 hodin v Malých Hošticích, prostory Obecního domu

Program:

Zahájení  

Zhodnocení ročníku 2020/2021 ve hře Plamen a celoroční činnosti Dorostu

Organizační zabezpečení nového ročníku hry Plamen a celoroční činnost Dorostu

Informace o okresních ligách mladých hasičů okresu OPAVA

Odborky 2021/2022

Diskuse

Závěr

Porada vedoucích lig mladých hasičů

Žádáme všechny vedoucí kolektivů MH o dochvilnost.

 

V Opavě, dne 23. 6. 2021

                   DURLÁK Jan                                                                KRUSBERSKÝ Roman

                   vedoucí OORM                                                                  starosta OSH Opava