Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Pozvánka na sportovní přípravu pro starší hasiče Slavkov

SDH Slavkov zve starší a pokročilé hasiče „nad 45 let“ k netradiční soutěži.

 

Místo konání: hřiště u Základní školy ve Slavkově

Datum:  05. 06. 2021

Startovné:   100,– Kč/družstvo 

Zahájení: 15:00 hod                                                                      

Kategorie: muži a ženy nad 45 let

                     Družstvo tvoří 7 členů (možno i smíšené). 

Disciplína: požární útok-2 proudy

Vybavení: Stroj PS-8  VLASTNÍ !!!!

                     Ostatní vybavení dodá pořadatel. 

Výstroj:     Přilba a lehký opasek vlastní. 

Způsob provedení soutěže:

Před samotnou soutěží si každé družstvo ustaví rozdělovač na dané místo na trati.

Jeden z členů družstva (tzn.velitel) po odstartování musí překonat překážku-okno, které bude poblíž základny. Po vypnutí vypínače a překonání překážky dá družstvu povel „ Útokem vpřed“ a sám se připojí do provedení útoku.

Samotný útok bude proveden libovolně, ale hadice se budou rozhazovat mimo základnu.

„Naběračka je dovolena“ Soutěž je na 2 proudy a měřený čas bude ukončen po sestřiknutí terčů.

Zdravotní služba a občerstvení: bude zajištěno pořádající SDH

Vzhledem k opatřením vlády ohledně pandemické situace je potřeba mít potvrzení o  testování na  Covid 19,  nebo potvrzení-průkaz o  očkování na Covid19,  nebo potvrzení  o  prodělané nemoci  event.  podepsané čestné prohlášení  o  bezinfekčnosti  v souvislosti  s touto  nemocí.  Přikládáme  vzory  čestných  prohlášení v souvislosti  s Covid 19.