Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Školení nových vedoucích mládeže 5.-6.11. 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Opava
Na Pastvisku 78, 74705 Opava

ZVE na školení vedoucích mládeže a instruktorů
ve dnech 5. – 6. listopadu 2022 v Těškovicích v kulturním domě.

Školení slouží k získání osvědčení vedoucího mládeže nebo instruktora. (Osvědčení platí 2 roky od jeho získání).
JE URČENO PRO VEDOUCÍ A INSTRUKTORY, kteří v roce 2021 pracovali s kolektivy mladých hasičů a jsou registrováni na OSH Opava.(Školení není určeno pro zájemce, kteří v tomto roce začínají pracovat s mládeži)

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální informace z úseku mládeže SH ČMS.

Co vzít s sebou:
a) občanský průkaz, členskou průkazku
b) ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS III.
c) Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
d) Směrnice hry Plamen a dorostu, platnost od 1. 9. 2022
e) Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
f) Psací potřeby, poznámkový blok
g) Notebook, flash disk (nepovinné)

Vzdělávací program na dh.cz je na https://www.vzdelavani-dh.cz/, testy budou vykonány elektronicky na PC.
Počet účastníků školení je omezen dotací MŠMT a také kapacitou sálu v Těškovicích.
Na školení není zajištěno přespaní. Žádáme proto SDH o zaslání přihlášek jen těch vedoucích mládeže nebo instruktorů, kteří toto školení potřebují.

Přihlášky pro školení naleznete na odkaze, který bude platný (přístupný) do 20. října 2021: https://forms.gle/Lv26gh7A7wQ2wf2x9,
Účastnický poplatek pro nové 0,- / osobu, na školení není zajištěno přespaní, doprava na vlastní náklady, zajištěn 2x oběd.

Bližší informace nebo podá vedoucí okresní odborné rady mládeže Durlák Jan na telefonním čísle 773 756 839.
vedoucí OOR mládeže DURLÁK Jan

P R O G R A M
školení NOVÝCH vedoucích mládeže a instruktorů kolektivů mladých hasičů v SDH

Datum: 5. – 6. 11. 2022
Místo: Těškovice, kulturní dům
Cíl školení: Získaní III. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže – MINIMUM
Získaní II. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže (starší 18. let)

Sobota 5. 11. 2022
8:00 – 08:50 Příjezd účastníků školení, PRESENCE VŠICHNI
Barbora Gebauerová, Lenka Otisková, Adam Pretsch
08:50 – 09:00 Zahájení školení VŠICHNI
Jan Durlák, Lenka Národová
09:00 – 10:30 Směrnice hry plamen, praktické cvičení 
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus
10:30 – 11:30 Směrnice hry plamen, praktické cvičení 
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus
11:30 – 13:00 Směrnice pro celoroční činnost dorostu, praktické cvičení 
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus
13:00 – 13:30 OBĚD
13:30 – 15:00 Směrnice hry planen, praktické cvičení 
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus
15:00 – 16:00 Směrnice hry planen, praktické cvičení 
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus
16:00 – 17:30 Směrnice pro celoroční činnost dorostu, praktické cvičení
Jan Durlák, Lenka Národová, Pavel Cyrus

Neděle 6. 11. 2022
09:00 – 10:00 Vyhodnocení praktického cvičení, TESTY (elektronicky) VŠICHNI
10:00 – 11:00 Okresní ligy, Odborky, specializace TESTY (elektronicky) VŠICHNI
11:00 – 12:00 Dokumentace kolektivu MH, Práva a povinnosti, ústní a praktické zkoušky, VŠICHNI
12:00 – 13:00 Měření materiálu, ústní a praktické zkoušky VŠICHNI
13:00 – 13:30 OBĚD
13:30 Ukončení školení všichni
Roman Krusberský, Jan Durlák, Lenka Národová