Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Usnesení Okresního shromáždění představitelů SDH

Usnesení
Okresního shromáždění představitelů SDH

(dále jen OSP SDH)
konaného dne 15. 10. 2022 v kulturním domě ve Slavkově

OSP SDH okresu Opava

I. Bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti OSH za dosavadní část roku 2022.
2) Usnesení shromáždění starostů OSH ze dne 9. 4. 2022 v Přibyslavi, kde schválilo v bodě 10 programu jednání základní část příspěvku na činnost SH ČMS odváděnou z OSH na SH ČMS na 50 Kč za člena od 1. 1. 2023.
3) Termín 18. 3. 2023, na který VV OSH Opava svolal Okresní shromáždění představitelů SDH do Kulturního domu v Bolaticích.

II. Schvaluje:
1) Program jednání (schváleno samostatným hlasováním).
2) Výši dodatečného příspěvku na činnost OSH na 100 Kč za člena a to od 1. 1. 2023 a zároveň ruší bod 11 odstavce 2 z Usnesení OSP SDH konaného dne 19. 3. 2022 ve Stěbořicích (schváleno samostatným hlasováním).

III. Ukládá:

Jednotlivým SDH:
1) Odvést v řádném termínu, tedy do 28. 2. 2023, základní a dodatečnou část příspěvku na činnost SH ČMS (tj. 150 Kč za člena) na OSH Opava.

Výkonnému výboru OSH:
1) Projednat diskusní vystoupení na OSP SDH a zaujmout k nim příslušné stanovisko, případně přijmout potřebná opatření.
2) Připravit do dalšího jednání OSP SDH ke schválení „Pravidla hospodaření okrsků“.

Usnesení předkládá návrhová komise zvolená Okresním shromážděním představitelů SDH dne 15. 10. 2022.

Ve složení: Ing. Vojtěch Feher
Petr Glabazňa
Robert Lasák 

OSP SDH 15. 10. 2022 v kulturním domě ve Slavkově