Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Školení vedoucích mládeže 21.-22.10.2023 – obnova i noví VM

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Opava

POZVÁNÍ

na školení vedoucích mládeže a instruktorů
ve dnech 21. – 22. října 2023 v UHŠ Janské Koupele.

 

Školení slouží k získání osvědčení vedoucího mládeže nebo instruktora. (Osvědčení platí 2 roky od jeho získání). JE URČENO PRO VEDOUCÍ A INSTRUKTORY, kteří v roce 2023 pracovali s kolektivy mladých hasičů a jsou registrováni na OSH Opava (školení není určeno pro zájemce, kteří v tomto roce začínají pracovat s mládeži).

Kurz je také určen pro uchazeče o prodloužení kvalifikace. Pro obnovy je také naplánován jako dvoudenní, bude zaměřen především na nové volnočasové aktivity, tedy Závod hasičské všestrannosti a brannosti. Ti co obnovují svou kvalifikaci, nebudou muset splnit jakékoliv přezkoušení. Pro obnovení kvalifikaci postačí účast na kurzu. 

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout  doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální informace z úseku mládeže SH ČMS.
Co vzít s sebou:
a) občanský průkaz, členskou průkazku
b) ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS III.
c) Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
d) Směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu, platnost od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím.
e) Průvodce plněním odznaků odborností a specializací.
f) Psací potřeby, poznámkový blok.
g) Notebook, flash disk (nepovinné).

Vzdělávací program na dh.cz je na https://www.vzdelavani-dh.cz/ , testy budou vykonány elektronicky na PC.
Počet účastníků školení je omezen dotací MŠMT a také kapacitou sálu v UHŠ. Žádáme proto SDH o zaslání přihlášek jen těch vedoucích mládeže nebo instruktorů, kteří toto školení potřebují.

Přihlášovací formulář pro školení naleznete níže v článku, bude platný (přístupný) do 15. října 2023.
Účastnický poplatek pro nové 500,- / osobu, doprava na vlastní náklady, strava zajištěná.

vedoucí OOR mládeže DURLÁK Jan