Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I.st

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední odborná rada represe

Římská 45, 121 07 Praha 2

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

 

 

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 1. 2023 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Termín: 1. 3. 2024, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.

Místo konání: Ústřední hasičská škola SH ČMS Bílé Poličany

Doprava: vlastní

Úhrada nákladů: cestovné účastníků, strava a případné ubytování z vlastních zdrojů účastníků, případně ve spolupráci s OSH

Kdo se může zúčastnit? Zkoušek odbornosti Hasič I. stupně se mohou zúčastnit členové SH ČMS, kteří mají 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II. Stupně.

Zkoušky se absolvují ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Jak se přihlásit? ŽÁDOSTÍ, která musí být potvrzena příslušným OSH a odeslána na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 nebo na e-mail: kancelar@dh.cz do 23. 2. 2024.

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Výsledek kurzu: Získání osvědčení a odznaku odbornosti Hasič I. stupně.

Co vzít s sebou?

a) průkaz člena SH ČMS

b) OSVĚDČENÍ o získání odbornosti Hasič II. stupně

c) poznámkový blok a psací potřeby

Zkušební komise: Zkušební komise bude složena z řádně proškolených osob, kteří jsou odborníci na úseku PO a jsou nositeli odznaku odbornosti Hasič I.

stupně. Zkušební komisi a vedoucího zkušební komise jmenuje ÚORR.

Výstup kurzu: Osvědčení o získání odbornosti Hasič I. stupně a odznak Hasič I. stupně.

Bc. Robert Kučera v.r., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Vedoucí Ústřední odborné rady represe