Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

 Termín: 18. 2. 2022, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.

 Místo konání:  Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav

 Doprava: vlastní 

 Úhrada nákladů: cestovné účastníků, strava a případné ubytování z vlastních zdrojů účastníků, případně ve spolupráci s OSH

 Kdo se může zúčastnit?  Zkoušek odbornosti Hasič I. stupně se mohou zúčastnit členové   

                                 SH ČMS, kteří mají 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II.

                                 stupně a členové SH ČMS, kteří získali odbornost na základě  

                                 absolvování střední a vysoké školy PO.

                                 Zkoušky se absolvují ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.            

Jak se přihlásit?   ŽÁDOSTÍ, která musí být potvrzena příslušným OSH a odeslána na  

                               adresu :  Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha  2, 121 07 nebo na

                               e-mail: kancelar@dh.cz  do 10. 2. 2022.

                                Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!

 Z důvodu efektivnosti zkoušek je kapacita uchazečů omezena na 30 zájemců!!!

 Výsledek kurzu:  Získání osvědčení a odznaku odbornosti Hasič I. stupně.

 Co vzít  sebou?    a)     průkaz člena SH ČMS

                              b)  OSVĚDČENÍ o získání odbornosti Hasič II. stupně 

                              c)   Diplom o ukončení VŠ oboru PO (pouze zkoušky oblast A)

                              d)   poznámkový blok a psací potřeby

Zkušební komise: Zkušební komise bude složena z řádně proškolených osob, kteří jsou                   

                               odborníci na úseku PO a jsou nositeli odznaku odbornosti Hasič I.

                               stupně. Zkušební komisi a vedoucího zkušební komise jmenuje ÚORR.

 

Výstup kurzu:   Osvědčení o získání odbornosti Hasič I. stupně a odznak Hasič I. stupně.

 

 Bc. Robert Kučera

Vedoucí Ústřední odborné rady represe