Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Zápis okresní odborné rady represe 18.10.2021

Zápis na schůzku okresní odborné rady represe

 Přítomní:          Feher, Kubík, Gebauer, Vysoudil, Balarin, Kolovrat, Breče,
Ryš, Lasák

Hosté:              Krusberský

Omluven:         –

 Program:

Schůzka OORR

       z VV OSH Opava

1.Podal informace starosta OSH Krusberský

      Info z KORR

1.     Podal informace Feher. Jedná se o prodlužovaní rozhodčích v PS a
Rozhodčích instruktorů V PS

      Plán činnosti OORR na rok 2021 výhled na 2022

1.     Předložen plán činnosti na rok 2022 viz. příloha č. 1

      Soutěže a jejich ukončení

1.    Všechny soutěže ukončeny.

2.   Ukončení NHHL a Okresní ligy veteránů 30. října

3.     Ukončení O pohár AUTOBONTGroub Opavska liga v PS
asi ve Štěpánkovicích 20. listopadu

      Rozpočet na rok 2022

1.     Předložen rozpočet na rok 2022.

      OZ na rok 2022

1.    Dohodnu to termíny postupových soutěží. Viz. příloha č.1

      Diskuze

1.     Na OSH možnost zapůjčit figurínu pro trénink nepřímé
masáže srdce, pro jednotky obcí.

2.     Kdyby někdo neměl osobu, která by školila zdravovědu.
Telefonní kontakt na osobu z červeného kříže.

Mgr.
Barbora Kreuzigerová, telefon: +420 777 322 155, e-mail:
opava@cervenykriz.eu

      Opavska rally 2021 a 2022

1.   Opavska Rally 2021         
OZ v příloze č. 2         
13. listopadu Obce Vřesina a Bohuslavice.
Přihlášky do 30. října.

2.     Opavska Rally 2022         
Hledá se pořadatel. 

Zpracoval:
Ing. Vojtěch Feher

vedoucí OORR při OSH Opava