Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Zápis OORR 9.3.2022

Zápis na schůzku okresní odborné rady represe

Přítomní:         Feher, Kubík, Vysoudil, Balarin, Kolovrat, Breče, Ryš, Lasák

Omluven:        Gebauer, Martinek (HZS)

Program:

Schůzka OORR od 15:30

 • z VV OSH Opava
  1. Informace předal Feher.
 • z KORR Ostrava
  1. Informace předal Feher.
  2. Probíhá obnova rozhodčích v PS, bude ještě jeden termín obnovy.
  3. V plánu je také, termín pro nové rozhodčí v PS.
 • Vyhodnocení podzimní částí okrsků
  1. Vyhodnocení viz. příloha č.:1
 • Opavska rally Bohuslavice, Vřesina 23. dubna 2022
  1. Informace předal Feher
  2. Organizační zabezpečeni viz. příloha č.:3
 • Nominace rozhodčích na krajské kolo v PS Přerov 5 rozhodčí
  1. Úkol pro Fehera, nominovat 5 rozhodčích na KK v PS do konce března 2022
 • Shromáždění představitelů 19. března 2022
  1. Předložena zpráva a schválena.
  2. Na Shromáždění představitelů přednese v zastoupeni Balarin P.
 • Kalendář soutěži 2022
  1. Nastřelen kalendář soutěží viz. příloha č.: 4
  2. Schválen kalendář MSP, NHHL
 • Seminář rozhodčích v PS (zástupci lig)
  1. Možné terminy 1. nebo 8. dubna Kyjovice. Bude upřesněno.
  2. Seminář pro rozhodčí v PS a zástupce lig a poháru.
 • Diskuze

Hosté:          velitele okrsku nebo zástupci (1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a16) 

Omluven:    velitele okrsku nebo zástupci (3, 4, 5, 6, 7, 14 a 15)

 Schůzka OORR s veliteli okrsku od 16:30

 • Plán činnosti OORR na rok 2022
  1. Přednesen plán činnosti a zasílám v příloze č.:5
 • Vyhodnocení podzimní částí okrsků
  1. Vyhodnocení viz. příloha č.:1
  2. Znovu zaslán pokyn OORR viz. příloha č.:2
 • Odbornost Hasič III a II
  1. Úkol pro velitele okrsků, zjistit zájem o odbornost Hasič III a II do konce dubna 2022
  2. Podle zájmu provede Feher.
  3. Info z ústřední ORR, proběhne novelizace pokynu Hasič, Velitel a Strojník.
 • Seminář pro rozhodčí v PS
  1. Možné terminy 1. nebo 8. dubna Kyjovice. Bude upřesněno.
  2. Seminář pro rozhodčí v PS a zástupce lig a poháru.
 • Opavska rally Bohuslavice, Vřesina 23. dubna 2022
  1. Informace předal Feher
  2. Organizační zabezpečeni viz. příloha č.:3
 • Okrskové kola v PS
  1. Okrskové kola do 22. května 2022
  2. Velitele zašlou propozice nebo pozvánku na okrskové nebo oblastní kola v PS.
   • května Okrsek 11,
   • května Okrsky 2, 7 a 8, 9
 • Okresní kolo v PS a ostatní soutěže
  1. Předložena žádost na technickou četu, po schváleni VV OSH Opava, bude zaslána na starosty okrsků 7, 8 a 9,
  2. Představeny organizační zabezpečení soutěži (okresní kolo v PS, Superpohár /muži a muži nad 35 let/ O pohár OORR /ženy do a nad 26 let/)
  3. Po schváleni na VV OSH Opava, bude zaslány na velitele okrsku.
 • Kalendář soutěží v PS Okresu Opava
  1. Nastřelen kalendář soutěží viz. příloha č.: 4
  2. Schválen kalendář MSP, NHHL
 • Diskuze

Zpracoval: Ing. Vojtěch Feher, vedoucí OORR při OSH Opava