Kancelář OSH bude do odvolání uzavřena.

Závod hasičské všestrannosti a brannosti 2023-2024

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Okresní sdružení hasičů Opava

Na Pastvisku 1587/78, Kateřinky, 74705 Opava

P O Z V Á N Í a organizační zabezpečení závodu

hasičské všestrannosti a brannosti 2023/2024

Pořadatel: OORM při OSH Opava ve spolupráci s SDH Lesní Albrechtice

Datum a čas: 7. října 2023 od 9.00 hod

Místo konání: obecní hřiště (49°48’59,04″ N, 17°51’50,68″ E)

Účast: všech kolektivů mladých hasičů (mladší žáci, starší žáci, dorost)

Přihlášky: řádně vyplněné přihlášky je nutné zaslat přes formulář níže na OSH Opava do 27. září 2023, (na později dodané přihlášky nebude brán zřetel).

Štáb soutěže: 

náčelník štábu Krusberský Roman

velitel soutěže Dubový Radim

hlavní rozhodčí Durlák Jan

ved. sčítací komise Gebauerová Barbora

sčítací komise: Otisková Lenka

prezence: Gebauerová Barbora

další rozhodčí budou určení na poradě rozhodčích 7. 10. 2023.

Časový plán:

07.00 – 08.00 příjezd kolektivu a prezence,

08.30 – 08.50 slavnostní nástup,

08.50 – 09.00 porada vedoucích,

od 09.00 zahájení plnění disciplín.

Doprava: na vlastní náklady po dohodě s SDH a obecními úřady.

Zdravotní služba: zajistí OORM Opava.

Stravování: zajištěno OSH Opava ve spolupráci s SDH Lesními Albrechticemi.

Podmínky soutěže:

1. Soutěž bude probíhat – Podle “Směrnice hry Plamen“, platnost od 1. 9. 2022, včetně komentáře (výkladu) ke směrnicím.

– Podle rámcového OZ HZVB 2023 – vydaného OORM při OSH Opava.

2. Kolektivy MH, které splní celoroční činnost (včetně odborek), mohou postoupit na krajské kolo.

3. Kolektivy MH, které nesplní celoroční činnost, nemohou postoupit na krajské kolo.

4. Kroniku kolektivu mladých hasičů odevzdají ke kontrole na 1. kole dané ligy vedoucímu ligy.

– Kronika psaná, kronika elektronická

5. Kategorie:

– Mladší žáci (5členné hlídky)

– Starší žáci (5členné hlídky)

– dorostenci (5členné hlídky)

– dorostenky (5členné hlídky)

– smíšená družstva dorostenců (5členné hlídky)

Závodníci si sebou přivezou buzolu a sportovního ducha.

DURLÁK Jan vedoucí OORM Opava 

KRUSBERSKÝ Roman starosta OSH OpavařKroniku kolektivu mladých hasičů odevzdají ke kontrole na 1. kole dané ligy
vedoucímu ligy